PowerPoint-presentation

advertisement
Centralskolans grundsärskola
Föräldramöte den 14 september
Ann Jansson rektor
www.sigtuna.se
Agenda
• Presentation av verksamheten
• Likabehandlingsplanen
• Infomentor
Föräldrainflytande
• Fortsättning i klasserna
Läroplan och kursplan
• Egen läroplan
• Kursplan med kunskapskrav ( betyg från
skolår 6 om man läser ämnen)
• 12 Ämnen grundsärskolans kursplan
• 5 Ämnesområden träningsskolans kursplan
Grundsärskolan på Centralskolan
•46 elever i 6 Team
•39 medarbetare
•Höga förväntningar
Team A
årskurs 1-9
Inger
Marie
Helene
Johanna
Ann-Louise
Rodrigo
Rebecka
Team B årskurs 1-8
Kajsa
Annette
Josefine
Micaela
Team C årskurs 1-3
• Helga
Mona
• Sofie
Diana
• Katarina
Micka
• Anette
Team D årskurs 3-8
• Cathrine
Anki
• Ann
Åsa
• Jwan
Zubaida
Team E årskurs 7-9
• Carina
Arne
• Kari
Gunilla
• Hassan
Dilkosh
• Maguy
Anders
•
Maritha
Team F
förskoleklass
Agneta
Malin
Monica
Zizzi
Ann
Marie
Skolbarnomsorg
Grundsärskolan F-6 har två fritidsavdelningar med
Hajen och Krokodilen. ( 21 elever)
Grundskolans fritids Vita Villan för de elever skolår 3-6
(6 barn)
13 års ålder fortsatt omsorg via ett LSS beslut.
GRUNDSÄRSKOLANS
LIKABEHANDLINGSPLAN
• Återkommande klargöra och tydliggöra skolans regler och
att se till att det alltid finns vuxna på elevernas raster
• Kartläggning i form av olika enkäter (undersökning HT och VT).
• Vi kommer att arbeta mycket med elevers trygghet, samspel och inflytande
• Vi deltar i skolan trygghetsgrupp
Innehåller en handlingsplan om det förekommer kränkning och/eller mobbning.
Det följer vi!
Om du misstänker att ditt eller någon
annans barn utsätts för diskriminering,
mobbning, hot, våld eller kränkande
behandling kontakta ditt barns mentor eller
skolans rektorer.
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn
mobbar andra, är det så måste du göra
något åt det.
Misstänker du att ditt barn utsätter andra för
kränkande behandling råder vi dig som
förälder att göra det helt klart för barnet att
du inte accepterar mobbning och att du ser
mycket allvarligt på ett sådant beteende.
www.sigtuna.se
Infomentor
www.infomentor.se
• Här skriver pedagogerna in elevernas
omdömen samt planeringen av den
individuella utvecklingsplanen IUP. (Årskurs 1-9)
• Det är den dokumentation ni får i pappersform idag.
• Begär inloggning av expeditionen
• Rektor kan analysera resultaten.
•
Föräldrainflytande
• Eget föräldraråd
• Syftet med föräldrarådet är att få en ökad samverkan med föräldrarna
på vår skola och ett större föräldraengagemang. Rådet är ej
beslutsfattande utan rådgivande.
• Datum HT
• Torsdag den 15 oktober 2015
• Tisdag den 8 december 2015.
Grundsärskolans framtid
Vi behöver föräldrars hjälp till att
informera politiker och
komma med synpunkter om var
grundsärskolan ska placeras i
kommunen.
FuB
• Pernilla Sved är förälder och kan svara på frågor eller undringar om
Sigtuna kommuns lokalavdelning
• [email protected]
• Föreningen för barn, inga och vuxna med utvecklingsstörning FUB
• Lokalföreningen verkar för att personer med utvecklingsstörning ska få
det stöd de behöver för att kunna leva ett gott liv.
Fortsättning i klassrummen
www.sigtuna.se/centralskolan
Download