Till skolledare, skärgårdsskolor

advertisement
2007-08-08
Till alla lärare på skolor i Skärgården
Under drygt två år har WWF nu varit i kontakt med skolor med skärgårdsanknytning. Inom
projektet Skärgårdsskolor har vi ordnat 5 fortbildningsdagar, en rad skolor har genomfört
arbeten i närmiljön. Gemensamt har vi producerat en tidning i 10 000 ex som sedan delats ut
bland bofasta och sommargäster i skärgården. Under våren lyfte vi frågan om övergödning i
Östersjön där ca. 10 skolor börjat arbeta med avloppssituationen och fosfat i rengöringsmedel
under rubriken P-STOP.
Projektets mål i korthet
Genom elevers lärande och utåtriktade arbete ska fler skärgårdsbor veta mer, vara stolta över
sin närmiljö och kunna kommunicera frågor om hållbar utveckling i skärgården till andra.
Aktivteter för läsåret 07-08
WWF bjuder nu in gamla och nya skolor, lärare och elever till att noga kika under ytan, titta
tångmärlan i ögonen, studera havstulpanens sirliga ballett eller studera blåstångens hemliga
djungel. Inspirerade av livet under ytan ska elever återge livsformer, stämningar och känslor i
ord, bild och form. Här ges möjlighet att visa biologisk mångfald i Östersjön med en
mångfald av skaparkraft.
Visa för andra
Ett urval av elevernas alster kommer att samlas in och visas för andra. Under vilka former är
inte klart, men det är bra om eleverna redan från början vet att de kanske måste lämna ifrån
sig sina alster och att de är rimliga i omfång för transport och passar i en vandringsutställning.
Fortbildning och inspiration
WWF erbjuder fortbildning, inspiration och handledning av en ambulerande, dykande, kreativ
marinbiolog. Först till kvarn gäller för bokning.
Anmäl till WWF
Ni bidrar med lärande och verksamhet längs stränder och i klassrum. WWF bidrar med
handledning, inspiration och att föra ut elevernas bidrag till allmänheten. Är ni intresserade?
Jag vill att ni anmäler er till mig så får ni veta mer. För att ni ska se livet under ytan lite bättre
får alla som anmäler sig före1 september en vattenkikare.
Kreativa hälsningar!
Gitte Jutvik
[email protected]
08 624 74 00 eller 070-521 73 19
Download