Egypten 2
Nilen
Rondo s. 28
1. Varför var Nilen så viktig för egyptierna?
2. Förklara hur Nilen rinner.
3. Vad betyder ordet översvämning ?
4. Varför var Nildalen ett så bra jordbruksområde?
5. Varför är det viktigt för ett land att ha ett bra jordbruk?
Pyramiderna
6. Rita eller klistra in en bild på en trappstegspyramid.
7. Till vilka faraoner är de tre stora pyramiderna byggda?
SAMS s. 22
8. Farao sågs inte bara som kung. Varför, trodde egyptierna, att det
bara var tack vare farao som man kunde leva i Egypten?
9. Varför hade bönderna tid att arbeta på faraos pyramid?
10. Vad vet du om farao Cheops pyramid?
11. Varför deltog egyptierna frivilligt i arbetet med att bygga
pyramiderna?
12a. Ge exempel på vad faraoner och andra rika kunde få med sig i
graven.
b. Varför fick de med sig alla dessa saker?
13. Beskriv hur man tror att pyramiderna byggdes.