1227 Pyramiderna 2.pmd

advertisement
Pyramider
Så byggdes
Cheopspyramiden
Filmens mål är att
- skildra byggandet av den stora Cheopspyramiden i Giza
- berätta om Nakhts liv som en av dem som byggde
Cheopspyramiden (Nakht har skapats med hjälp av arkeologiska
fynd)
- berätta hur man mumifierade en farao på den tiden
Fakta
Pyramid är en antik grekisk benämning på en typ av fornegyptiska,
främst kungliga gravmonument. Från norr ledde en gång till en
gravkammare under pyramiden. Egyptens pyramider anses ha varit
symboler dels för den ”ur-kulle” som först skall ha höjt sig ur de
eviga vattnen, dels för den till gudarna uppståndne härskaren.
Byggnadstypen har också en klar anknytning till solkulten: från dess
topp spred sig solljuset över världen. Pyramider av kalksten började
uppföras under Gamla riket (2665-2155 f.Kr.). Det äldsta bevarade
exemplaret är den 60 m höga trappstegspyramiden i Sakkara,
tillhörande kung Djoser. De mest berömda pyramiderna uppfördes
vid Giza under fjärde dynastin (ca 4 500 år sedan), för kungarna
Cheops, Chefren och Mykerinos. De äldsta pyramiderna saknar
dekor medan de senare är försedda med pyramidtexter. Det har
under en tid varit omtvistat mellan arkeologer och andra experter
om det var slavar eller fria arbetare som byggde pyramiderna.
Många menar att det var fria arbetare då man även hittat
inskriptioner med texter som t.ex. ”Vårt arbetslag är snabbast”,
vilket inte är så troligt att slavar skulle skriva.
Cheops (Khufus) pyramid är med sin höjd av 137 m (ursprungligen
146,6), längd 227 m (vid foten) och yta på ca 4 ha fortfarande ett av
jordens största byggnadsverk. Den är också den största av de
ovanstående pyramiderna och beräknas i färdigt skick ha bestått av
2 300 000 kalkstens- och granitblock med en genomsnittlig vikt av
2,5 ton var. Den har tre gravkammare.
Speltid: 14 min
Från: 9 år
Ämne: Historia; Forntiden,
Teknik & Teknologi
Originaltitel: Pyramids - The
Great Pyramid of Khufu
Produktion: BBC Worldwide
Ltd, Storbritannien, 2003
Svensk version:
Cinebox Media, 2005
Ansvarig utgivare:
Mats Högberg
Filmnr: 1227
CINEBOX MEDIA
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
2 – Pyramider - Så byggdes Cheopspyramiden
STUDIEHANDLEDNING
Diskussionsfrågor
1. Vem är Nakht i filmen?
2. Vad heter världens största pyramid?
3. Kan du ett annat ord på Egyptens forntida kungar?
4. Kan du beskriva (ge några exempel) hur pyramiden i filmen byggdes?
5. Hur dog Deba, Nakhts lillebror, i filmen?
6. Vad fick Nakht för arbetsansvar efter att hans lillebror dött?
7. Kan du berätta något om de olika instrument man använde på den tiden för att bygga pyramiden?
8. Vilken betydelse hade de cirkumpolära stjärnorna för byggandet av pyramiden tror man?
9. Vad är ”den böjda pyramiden” för någonting?
10. Beskriv tillverkningen av en mumie i stora drag.
Här kan du hämta mer information
http://www.canit.se/~skaner/nina/ - om Cheopspyramiden
http://web.telia.com/~u30310418/pyramider.html - privat hemsida om pyramider
http://www.mimersbrunn.se/arbeten/2806.asp - skolarbete om pyramider
www.medelhavsmuseet.se - Medelhavsmuseet i Stockholm
http://www.susannesgrafik.com/faktland/egypten/tempel.html - mer om Egypten, olika faraoner och mumier
http://paranormal.se/topic/egyptisk_mytologi.html - diverse om Egyptisk mytologi
http://paranormal.se/topic/mumie.html - kort om mumier
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.aftonbladet.se - Aftonbladet
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://www.skolutveckling.se/ - Hjälp till skolor
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.mamma.com - bra sökmotor 2
Download