uppgifter om en fyrsidig pyramid

advertisement
UPPGIFTER OM EN FYRSIDIG PYRAMID
" Att välja rätt bland flera tvärsnitt "
Vi ser på en fyrsidig pyramid, där alla kanterna är lika långa.
Vilken form har sidoytorna? Vilken form har bottenytan?
Anta att pyramidens kanter har längden a .
Ë 1. Vinklar
a) Hur stor är vinkeln mellan bottenytan och en sidoyta i pyramiden?
b) Hur stor är vinkeln mellan bottenytan och en sidokant i pyramiden?
c) Hur stor är vinkeln mellan två sidoytor, som ligger bredvid varandra i pyramiden?
Ë 2. Mera vinklar
a) Hur stor är vinkeln mellan två sidokanter, som ligger mittemot varandra?
b) Hur stor är vinkeln mellan två sidoytor, som ligger mittemot varandra?
Ë 3. Höjder
a) Hur stor är en sidoytas höjd?
b) Hur hög är pyramiden?
c) Beräkna avståndet från mittpunkten på en sidokant till bottenytans medelpunkt.
[email protected]
Download