Dom gamla Egyptierna - Studentuppsatser.se

advertisement
Dom gamla Egyptierna
En berättelse om ett svunnet folk
E
gyptierna uppstod för omkring 5000 år sedan då många olika folkslag samlades kring den bördiga
nildalen.
Dom kom bl.a. från Grekland, Persien, Etiopien mm. Dom första egyptierna levde på att jaga
villebråd och samla frukt och bär.
Dom hade också boskap men detta i liten skala. Man odlade också lin, korn och en sorts vete.
Dessa grödor kom från folket som hade kommit från Mellanöstern. De allra flesta Egyptier hade
dock nordafrikanskt ursprung.
Att folket samlades kring Nildalen berodde på att det var det enda stället i Egypten som var
bördigt i det annars så torra landet.
En annan anledning till att folket bosatte sig längs Nilen var att det var lätt att transportera sig på
Nilen.
Egypten styrdes av faraonerna som var s.k. envåldshärskare vilket betydde att det var dom som
bestämde allt. Dom kunde när som helst stifta nya lagar utan att för att dens skull följa dom själv.
Faraonerna fick alltså en oerhört stor makt delvis beroende på att folket inte hade något att säga
till om till skillnad från t.ex. det romerska riket där demokrati rådde.
Det Egyptiska riket var dock mycket stort och farao kunde inte styra över hela landet själv.
Därför hade han skrivare som lydde under honom. Det fanns också präster som farao kunde få råd
av.
Att bli skrivare var dock inte det lättaste utan dom som blev utsedda till ämbetet hade i många år
slitit med historia, lantmäteri, arkitektur och bokföring i denna stora skrivarskolan i Thebe.
Därför visste farao att han kunde lita på sina skrivare och kunde på så sätt lasta över en del av
besluten på dem.
Familjelivet hos Egyptierna var faktiskt till viss del likt vårt liv.
Kvinnorna kunde t.ex. äga egen egendom vilket dom flesta andra kulturers kvinnor inte fick göra.
Kvinnan brukade också äga möblerna i hushållet.
Det var däremot männen som hade den starka ställningen i hemmet, en del hade till och med flera
hustrur men det var mycket sällsynt.
Redan som barn uppfostrades dom till mäktiga män genom att i tidig ålder skickas till en
tempelskola.
I vanliga familjer skedde dock inte detta och barnen fick stanna hemma och hjälpa sina föräldrar
med att bl.a. jordbruket och hushållet.
Egyptierna hade också, liksom vi, husdjur som oftast var katter.
Men katten var inte bara ett husdjur, den var också helig. Hela tempel ägnades åt katterna och den
som dödade en katt fick själv gå den vägen.
Hankatten representerade solen och honkatten representerade gudinnan Bastet.
Ja, katten var faktiskt så helig att speciella kommissioner tillsattes för att leta reda på bortrövade
katter som på ett eller annat vis hade förts ut ur Egypten.
När katten så småningom dog så mumifierades den till och med.
Egyptiernas tro
F
araonerna i Egypten hade en sådan oerhörd makt över folket att dom tilltalade faraonerna som
gudar.
I en faraons titel ingick bl.a. "Res son" som betydde att faraon var son till landets viktigaste gud,
Re.
Men Egyptierna hade också "riktiga gudar". En av dessa var underjordens härskare Osiris vilken
en gång i tiden hade varit en god och givmild faraon. Men alla gillade inte Osiris.
En av dessa var Osiris egen bror, Seth. Han mördade Osiris och spred sedan ut dom styckade
delarna över hela Egypten.
Men Osiris hustru, Isis, samlade ihop dom styckade delarna och satte sedan ihop dem med hjälp
av en snäll trollkarl. Osiris fick då återigen liv och blev underjordens härskare.
Andra gudar var bl.a. solguden Re och falkguden Horus.
Dessa gudar som jag nu har nämnt är bara några få av dom gudar som fanns i det Egyptiska riket.
Sammanlagt har man hittat namn på över 2000 olika gudar. Men dom flesta av dessa gudar var
inte så viktiga utan härskade kanske bara över ett litet berg, ett träd eller en stad, allt enligt vad
lokalbefolkningen hade bestämt.
Men den allra viktigaste av dom över 2000 gudar som fanns var inte bara gud utan också en
mycket stark och mäktig man, farao.
Trots alla goda och snälla gudar så dog också, liksom vi, Egyptierna.
Men vad hände då med Egyptierna när dom gått hädan?
Ett liv efter döden var något som alla egyptier strävade efter, men dom gjorde det på olika sätt.
Faraonerna balsamerade sig som bekant och det var det bästa sättet enligt opinionen.
Så här gick det till:
Först tog man ut inälvor och andra lättruttnande organ. Sedan tog man ut hjärnan och därefter
fyllde man bukhålan med diverse örter. Sist men inte minst så lade man kroppen i salt där den
fick ligga i ca 70 dagar.
Sedan lindade man in den dödes kropp i linne och till sist så lades den nu skapade mumien i en
kista.
Alla hade dock inte råd med detta utan dom flesta begravdes helt enkelt genom att grävas ned i
jorden.
Ett liv efter döden var dock inte lika säker där, men man hoppades att man hade varit tillräckligt
god i sitt liv för att få den åtråvärda platsen.
Men oavsett vilken metod man använde så låg den egentliga makten hos guden Anubis som i
slutändan bestämde vilka som fick komma in i dödsriket.
Detta bestämde hon genom att väga den dödes hjärta mot en fjäder som var sannigens symbol.
Vägde dom jämt så fick man komma in i dödsriket, vägde dom däremot inte jämt så kom det ett
fruktansvärt odjur och åt upp den elake döde.
Pyramiderna
P
yramiderna byggdes som ovan nämnts för att ge faraonerna evigt liv. För att han skulle göra det
så fick han med sig mat, dryck, kläder, smycken, möbler och mycket mera.
Det var inte heller ovanligt att tjänare fick följa med in i graven för att även kunna tjäna faraonen
i livet efter detta.
En av dom mest kända fynden i en pyramid är Tutanchamons grav som inte hade plundrats och
därför var fylld med ofantliga rikedomar.
Men det var inte bara skatterna inuti graven som räknades, storleken hade också en betydande
roll.
Den allra största pyramiden är Cheopspyramiden som är lika hög som ett 30 våningars
höghus, 146 m. Man tror att det tog ca 20 år för 100 000 man att bygga den.
Här är lite annan fakta om den:
Stenarna vägde i genomsnitt 2.5 ton och totalt var det 2 300 000 stenblock varav det sattes dit ca
100 000 block om året.
Under varje dag så kom det till 285 stycken block på den väldiga pyramiden.
Allt detta skall jämföras med att Cheops faktiskt bara regerade i 23 år, alltså så byggde han
pyramiden under nästan hela sin regeringstid.
Faraonerna passade också på att bygga sina pyramider när Nilen var översvämmad och bönderna
inte kunde arbeta, då fick bönderna istället släpa stenblock till pyramiden där slavarna arbetade.
Men trots att vi vet allt detta så vet vi inte hur pyramiderna byggdes.
En teori är iallafall att man byggde upp tillfälliga ramper mot pyramiden där dom över 5 ton
tunga stenblocken rullades upp på stockar.
Men hur började allt?
Från början var gravarna åt faraonerna mycket enkla och bestod oftast av låga tegelbyggnader,
s.k. mastabagravar.
Men faraonerna blev allt mer måna om ett liv efter döden och en faraon dynasti vid namn Djoser
började med att bygga trappstegspyramider, den första byggdes för ca 4600 år sedan.
Man byggde den i trappsteg för att mumiens ande skulle klättra upp för den och möta solen.
När Djoser dynastin hade dött så efterträddes den av den fjärde dynastin i Egypten och dom
började med att utföra en extra behandling på dom gamla trappstegs pyramiderna genom att
förmodligen fylla ut utrymmet mellan stenarna så att det vart en slät yta. Den första "riktiga"
pyramiden var i och med detta skapad.
Inne i de färdiga pyramiden fanns det mest stenar och annat bråte, men det fanns också en gång
som ledde till den stora gravkammaren där alla dom dyrbara skatterna inhystes.
En del av pyramiderna hade också labyrinter i ett försök att lura gravplundrare, vilka senare ändå
lyckades.
Dom allra pyramider och dess skatter var alltså redan plundrade när man började bevara och
forska kring pyramiderna.
En hel del förstördes också under Arkeologins barndom då okunniga arkeologer tog ut alla
skatterna och mumierna direkt i solen där dom med ens förvandlades till stoft framför dom
förvånade arkeologernas ögon.
Dom gamla Egyptiernas Historia
D
om gamla Egyptiernas historia började omkring år 3100 f kr. Det är iallafall det årtal Egyptierna
lärde sig att nedteckna sin historia så att det skulle bevaras för eftervärlden.
År 2700 f Kr så började den första av dom tre stycken tidsperioder som det gamla Egyptens
historia brukar delas in i, Det gamla riket.
Under denna tidsperiod på omkring 500 år härskade 4 st olika farao dynastier.
Den största faraon i den tredje dynastin var Djoser som regerade i 19 år.
55 år efter Djosers tillträde så kom den fjärde dynastin till makten med Snofru som den första
faraon. Under hans tid blev Egypten ännu mäktigare och dom första "äkta" pyramiderna byggdes.
Dom 2 efterföljande dynastierna blev dock inte lika framgångs rika som föregångarna.
Folket svälte och man förlorade en hel del landområden i bl.a. norra Nubien.
Storhetstiden gick helt under under den den 6:e dynastins regerande, året var då 2270 f kr.
Då började den första mellanperioden som var tiden mellan dom tre delarna som det gamla
Egyptens historia brukar delas in i.
Under denna tid så härskade flera olika dynastier från flera olika ställen i landet.
En i den södra delen av landet och En i den norra delen av Egypten.
Den södra dynastin, den elfte, var dock en bättre härskare än den norra dynastin och fick då
återförena landet.
Det var nu som den andra perioden i Egyptens historia börjar, Det mellersta riket.
Nu öppnades återigen dom gamla stenbrotten, handelsvägen genom röda havet öppnades och nya
tempel byggdes, kort sagt, riket blomstrade återigen.
Den största av dom regerade faraonerna under det mellersta riket var den tolfte dynastins femte
farao, Seostris III.
Han var bl.a. den förste med att ha en ständigt beredd armé som bl.a. krigade i Nubien och
Palestina, detta gjorde att Egypten återigen blev en stormakt.
Han minskade också dom lokala adelsmännens makt vilket naturligtvis gjorde att han själv fick
desto större makt.
Men när Seostris III dog så rasade allt samman. Folket blev åter fattigare och olika dynastier
började uppstå i olika delar av landet. Vid Nildeltats östra del slog sig den 15:e dynastin ner.
Den kallades för hyksos och kom från början från Palestina och i och med detta så började den
andra mellanperioden i Egyptens historia.
Åren gick dom infödda dynastierna gillade mindre och mindre hyksos dynastin. Till slut så
lyckades den artonde dynastin att driva ut Hyksos ur landet och detta blev början till Egyptens
sista storhetstid, Det Nya Riket.
Den allra framgångsrikaste faraonen i det nya riket var Thutmosis som lyckades erövra hela
Syrien, Palestina och Nubien som nu var det största landområde Egypten någonsin haft. Folket
blev välmående och vänligt inställda till Thutmosis och även efter hans död så behöll Egypten
områdena.
Men efter många regerande faraoner så tillträdde Echnaton makten år 1353 f Kr.
Han införde tron på solguden Aton och all annan tillbedjan till andra gudar förbjöds.
Men Echnaton var ingen krigarkung och fienden växte sig starkare och starkare och Egyptierna
förlorade mycket mark, bl.a. hela Syrien.
När Echnaton sen dog växte sig missnöjet starkare och man började åter att gå tillbaka till den
gamla tro på Amon för att landet skulle bli lika mäktigt som förr, men ingenting hjälpte och det
var vid den 20:e dynastin som landet slutgiltigt rasade samman.
Man miste hela området i Mellanöstern och man förlorade även hela Nubien.
Faraonernas makt övertogs också av prästerna och till slut hade faraonerna bara makt över ett litet
område i Nildeltat.
Den siste faraonen som hade någon egentlig makt var Ramses III.
Nu följde en tid av utländskt styre där utländska dynastier avlöste varandra. Dom kom bl.a. från
Rommarriket, Grekland, Mesopotamien, Nubien, Syrien och Assyrien.
Den allra sista biten av det gamla Egypten försvann år 294 e kr då man slutade med att skriva
med hieroglyfer och landet nästan helt blev kristet.
Nilen
A
nledningen till Egyptiernas magnifika byggnadskonst, bördiga åkrar och välmående folk var
Egyptens Pulsåder, Nilen.
För ca 7000 år sedan var dock Nilen inte alls lika viktig utan bestod mest utav sumpmark.
Förmodligen så levde endast 30 000 människor av jakt och växtplockning kring Nilen.
Detta medans andra civilisationer redan hade kommit på hur man kunde reglera vattenflödet för
att öka växtligheten.
Men klimatet i Egypten blev varmare torrare och vattennivån i Nilen sjönk i dom södra delarna av
landet. Men detta förde med sig en landremsa längs hela Nilen som var mycket bördig eftersom
den legat under vatten. Bönderna odlade på denna landremsa och varje år förnyades denna
landremsa genom att Nilen svämmade över.
Detta gjorde Egypten till ett mycket stort och mäktigt land.
Det beräknas att över 8 miljoner människor levde av Nilens existens.
Nilen var inte bara viktig för jordbruket utan den var också mycket viktig för handeln och
transporterna.
Det var inte lätt att använda vagnar för att förflytta tunga saker, hjulen sjönk helt enkelt ner i
sanden som dominerade Egypten.
Då var det mycket enklare att använda den naturliga vattenväg som redan fanns, Nilen.
Den förde med sig nästan allt och alla på dom papyrus båtar som Egyptierna använde.
Nilen bildade också en naturlig gräns till övriga länder i Afrika genom den första Katarakten som
var ett 85 meter högt vattenfall.
Båtarna blev efterhand bättre och man började bygga båtar av trä som var mycket tåligare.
Med dessa båtar så kunde man faktiskt bege sig ända ner till Somalia på Afrikas östkust.
Detta möjliggjordes dock först efter att kanalen mellan Nilen och Röda havet färdigställts.
Den påbörjades år 600 f Kr av Neko II och år 490 f Kr så stod den nu 85 kilometer långa kanalen
färdig efter att ha slutförts av den persiska kejsaren Darios.
Men båtarna var inte ensamma på Nilen utan där levde också många djur.
Krokodilen var en av dem och Egyptierna tyckte att det var bäst att hålla sig väl med dem.
Därför hade dom tempel där dom tillbedde guden Sobek som hade krokodilerna som heliga djur.
När en helig krokodil dog så smyckades den med ädelstenar och efter det så mumifierades den.
Nilen fungerade ju också som dricksvattenkälla och därför samlades där många olika djur,
speciellt nattetid då vildhästar, hyenor, gaseller, vildtjurar m.fl. kom fram för att dricka.
Förord
För 5000 år sedan kom dom första Egyptierna till Egypten för att bosätta sig där.
Och i och med detta började en mycket intressant kultur omgiven av giriga faraoner och mäktiga
gudar. Stora tempel och enorma pyramider, och det är just detta som gör Egypten så intressant.
Denna uppsats kommer att handla om hur Egyptierna levde med också om deras Historia, Nilen
och dom stora Pyramiderna.
I min antagan att det skulle vara få som skrev om dom gamla Egyptierna hade jag fel men detta
visar ju att man än idag är intresserad av dom gamla Egyptierna.
Detta kan bero på att spåren av dem än idag lever kvar, dom stora pyramiderna är bara ett
exempel.
Nu är det iallafall upp till läsaren att avgöra om dom gamla Egyptierna var intressanta eller inte i
det första kapitlet, Dom gamla Egyptierna.
Trevlig läsning
Källförteckning
Egyptierna
Historie boken
Stuart Flemming
Christer Öhman m.fl.
Almqvist & Wiksell
Almqvist & Wiksell
1992
1996
Download