Instuderingsfrågor till sidorna om

Instuderingsfrågor till sidorna om
”det gamla Egypten”
(s.20-24):
Sida 20:
1. I det gamla Egypten hade man tre årstider. Beskriv kortfattat vad det
var som styrde de här tre årstiderna och vad man gjorde under de olika
årstiderna.
2. Varför kallades det gamla Egypten för ”det svarta landet”?
3. Hur gjorde man för att styra tillgången till vatten?
4. Titta på en karta över landet Egypten. Man pratar i boken om att Egypten
var naturligt skyddad från fiender. Vad menar man egentligen med det?
Sida 21:
5. Vad var en farao?
6. Varför hade folket så stor respekt för faraonerna?
7. Vad är en mumie?
8. Hur gick det till när man mumifierade en kropp?
9. Vad gjorde man med de organ som togs ut ur kroppen?
Sida 22:
10. När byggdes den första pyramiden i Egypten?
11. Hur stor är Cheops pyramid?
Sida 23:
12. Hur såg ofta kistorna som faraonerna begravdes i ut?
13. Varför upptäcktes inte Tutanchamuns grav förrän 1922?
14. Vad kallas den dal som Tatanchamuns grav ligger i?
Sida 24:
15. Vem var Hatschepsut?
16. Vad är hieroglyfer?
17. Försök att skriva ditt namn med hjälp av hieroglyfalfabetet.