2013/14:620 Svensk medborgare fängslad i Egypten

advertisement
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från riksdagsförvaltningen
2014-05-16
Besvaras senast
2014-05-21 kl. 12.00
Till utrikesminister Carl Bildt (M)
2013/14:620 Svensk medborgare fängslad i Egypten
När de folkliga protesterna mot Hosni Mubaraks auktoritära styre i Egypten
bröt ut i januari 2011 var vi många som hoppades på en övergång till demokrati
och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. I stället har den militär som
samarbetade med Mubarak åter tagit kontrollen och vi har fått se massiva
gripanden och rekordstora kollektiva dödsdomar.
I november 2011 genomfördes parlamentsval i Egypten och i juni 2012 vann
Muslimska Brödraskapets kandidat Muhammad Mursi presidentvalet. Valet av
Mursi och de beslut han fattade som president var en besvikelse för många av
dem som deltagit i protesterna mot Mubarak, men han valdes i demokratiska
val av det egyptiska folket och var landets legitime ledare.
I juli 2013 genomförde militären en kupp och avsatte Muhammad Mursi. Sedan
dess har situationen för de mänskliga rättigheterna försämrats på ett
oroväckande sätt. Trakasserierna har ökat mot alla som uppfattas som
oppositionella, men också mot landets kristna och mot kvinnor. Tusentals
människor har gripits, hundratals dömts till livstids fängelse och ytterligare
hundratals till dödsstraff. En av de gripna är den svenske medborgaren Ahmed
Tageldin, som sedan oktober 2013 sitter fängslad i Wadi Noutron-fängelset i
Egypten. Tageldin greps av militären i Kairo under ett besök i landet.
Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:
Avser utrikesministern att ta några initiativ för att försäkra sig om att Ahmed
Tageldin åtnjuter sina rättigheter i enlighet med Genèvekonventionerna och får
en rättvis rättegång?
………………………………………
Hans Linde (V)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
2 (2)
Download