Studieresa till Faraonernas Egypten

advertisement
Studieresa till Faraonernas Egypten
Som en direkt följd
av höstterminens
fascinerande temadag
”Faraonernas
Egypten” bestämde
sig ett 15-tal UmPumedlemmar för att
följa upp sina
nyvunna kunskaper
från Anna Konvicas
föreläsning, genom
att delta i den 8dagars studieresa till
Egypten som Annas
företag Academica
Travel arrangerade i
början av januari 2011.
Våra utmärkta reseledare och guider Anna Konvicka och
Arrangören behövde 25
Jan O. M. Karlsson, här framför en av pylonerna till
deltagare för att kunna
Horustemplet i Edfu.
Foto: Tomas Boman
genomföra resan, och
genom att komplettera gruppen med deltagare från Stockholms motsvarighet till
UmPu (”Senioruniversitetet”) kunde resan genomföras.
Det blev en stor upplevelse för alla deltagare. Dagsprogrammen var fullspäckade började i regel med väckning kl 06.30 - och tack vare utomordentligt
välorganiserat genomförande hann vi röra oss över stora områden, inhämta massor
med kunskap men också få tid för avkoppling och nöjen. Nyckelpersoner i denna
upplevelse var naturligtvis reseledarna/guiderna Anna Konvicka och hennes
kollega Jan Karlsson, som i de praktiska frågorna hade ovärderlig hjälp av sin
lokale partner och ”fixare” Ali.
Redan vid samlingen på Arlanda, fick vi hämta ut ett par gedigna resekompendier
med 130 sidor kartor, ritningar, bilder och information om de platser som skulle
besökas. Varje deltagare tilldelades också en trådlös fickmottagare. Denna
användes sedan dagligen under hela vistelsen i Egypten till att lyssna på våra
guider, som var utrustade med headsets och sändare. Ett ovärderligt hjälpmedel,
eftersom vi ofta rörde oss på platser med massor av turister och det skulle varit
omöjligt för våra guider att göra sig hörda annars.
Vistelsen i Egypten inleddes och avslutades i Kairo, och under veckan förflyttade
vi oss med skiftande färdmedel längs Nildalen ända upp till Assuan 75 mil söderut.
Ett par etapper gjordes per inrikesflyg, några skedde per båt, och till de dagliga
utflyktsmålen åkte vi bekvämt med bussar.
Vid ankomsten till Kairo, kördes vi omgående till första nattens hotell i
”förstaden” Gizah, det område där de mest kända pyramiderna Kheops, Khefren
och Mykerinos ligger. Men dessa fick vänta. För att möta historien i kronologisk
ordning förflyttade vi oss nästa morgon till fjärde dynastin (2 500 år f Kr) genom
en busstur ut på den egyptiska landsbygden, till de mäktiga begravningsområdena i
Saqqara och Dashur, med sina pyramider och ämbetsmannagravar, s k mastabor.
Vi fascinerades av hur ofattbart välbevarade färgerna i dessa gravar är, trots sin
ålder.
Nedstigningen i den ”röda pyramiden” i Dashur kändes i benen även dagen efter –
gångarna är långa, trånga och branta, det bästa färdsättet var att gå baklänges på
huk. På eftermiddagen återvände vi till Gizah-området och dess välkända
silhuetter; nu var det dags att närmare bekanta sej med dess pyramider, sfinxen,
kringliggande tempel och solbåtsmuseet med farao Kheops 5 000 år gamla
träskepp. Kvällen avslutades sent med en inrikesflygning till Luxor, där vi
somnade på hotell ovaggade, efter en dag fylld med massor av intryck.
Med Luxor som
utgångspunkt
besöktes
tempelområden såväl
i stadens närhet – den
mäktiga tempelstaden
Karnak - som på
västra Nilstranden
med sina
ämbetsmannagravområden,
Hatchepsuts vackra
klipptempel och
Konungarnas Dal.
Uppmärksamma lyssnare med kurslitteratur i handen lyssnar till
våra guiders information i tempelstaden Karnak.
Foto: Gunnar Lindberg
På varje ställe delade Anna och Jan med sig av sina enorma kunskaper, Anna inom
de områden vi kände till från
temadagen i höstas, d v s
historia, religion och konst,
och Jan inom arkitektur och
byggnadsteknik.
Den utgrävda arbetarbyn
Deir el Medina, på vägen upp
till Konungarnas Dal
Foto: Tomas Boman
I Luxor gick vi också ombord på ett högklassigt kryssningsfartyg som under ett par
dygn på Nilen förflyttade oss till Assuan. Här var resan i sig en upplevelse. Från
soldäck kunde vi beundra landskapet längs flodens bördiga stränder,
förbipasserande samhällen, uppdykande inslag ur ortsbefolkningens vardagsliv,
den kakafoni av böneutrop som samtidigt hördes från minareter i olika riktningar,
magiska solnedgångar, och hela tiden med öknen och bergen som fond.
Under dessa
dygn gjordes
stopp och
strandhugg på
platser med
sevärdheter från
den ptolemeiska
och romerska
tiden (ett par
hundra år före
resp efter Kr).
Vår slutstation
under färden på
Nilen var alltså
Assuan, i våra
dagar mest känt
för de stora
dammbyggena.
Vi besökte
Ett par av de otaliga kryssningsfartyg som trafikerar Nilen på sträckan
Luxor-Assuan.
Foto: Gunnar Lindberg
naturligtvis
dessa
imponerande anläggningar, både den första dammen från 1902, den nya ”Höga
dammen” som håller den 50 mil långa delen av Nilen som kallas Nassersjön på
plats, och det enorma kraftverk som förser en stor del av Egypten med elenergi..
När den första dammen byggdes räddades tempelkomplexet Philae från dränkning,
genom att sten för sten flyttas till en högre plats på en ö en halv kilometer bort. Vi
nådde den platsen i norra Nubien efter en kort tur med en liten båt, och
imponerades av hur väl detta tempel för guden Isis klarat flytten och kunnat
bevaras..
Från de stora stenbrotten i Assuan kommer också den granit som använts till
skulptur och byggen 75 mil längre norrut under antiken, och det är för oss nästan
obegripligt hur man med dåtida teknik kunde hugga fram de stora stenblocken,
transportera ned dem till floden och frakta dem till Kairo.
En tidig morgonflygning återförde oss till Kairo och ett par avslutande dagar där,
med besök på Egyptiska museet, den medeltida bazaren Khan el-Khalili och det
gamla koptiska (kristna) Kairo. Den avslutande måltiden i den vackra botaniska
trädgården Al Azhar satte punkt för en annorlunda vecka som vi kommer att
minnas länge.
Text: Gunnar Lindberg
Download