Sveriges Ambassad 1(2) Kairo 2010-10-16 2011-10

advertisement
2011-10-16
Kairo
Praktikplats vid Sveriges ambassad i Kairo våren 2012
Sveriges ambassad i Kairo utlyser härmed en praktikplats för vårterminen
2012.
Ambassaden har till uppgift att representera Sverige i Egypten och att
tillvarata svenska intressen i landet. Ambassaden arbetar med att
upprätthålla och utveckla Sveriges relationer med Egypten inom områdena
politik, handel, ekonomi och kultur. Ambassaden ansvarar också för det
konsulära stödet för svenska medborgare som bor eller vistas i Egypten,
samt utfärdar viseringar för egyptier som vill besöka Sverige. Vid
ambassaden hanteras även Sidas regionala program för demokrati och
mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika.
Arbetsuppgifter
Praktikanten ska få en så allsidig bild som möjligt av arbetet på en svensk
utlandsmyndighet. Praktikanttjänsten kommer att ha inriktning på
arbetsuppgifter med anknytning till rapportering kring politik, mänskliga
rättigheter och ekonomi, handels-, kultur- och Sverigefrämjande, samt
konsulära ärenden.
Kvalifikationer
Utöver UD:s allmänna riktlinjer för praktik inom utrikesförvaltningen gäller
för ambassaden i Kairo följande kvalifikationer: Studier på motsvarande Celler D-nivå inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, t.ex. juridik,
nationalekonomi, statskunskap, orientalistik eller freds- och
konfliktkunskap. Erfarenhet av utlandsvistelse och förmåga att anpassa sig
till nya miljöer är önskvärd. Svenska och engelska är arbetsspråk. Mycket
god skriftlig språkbehandling i dessa språk är ett krav. Kunskaper i arabiska
och/eller franska samt erfarenhet från regionen är en merit.
Övriga upplysningar
Inga ersättningar utgår och praktikanten måste själv stå för nödvändiga
försäkringar.
Välkommen med din ansökan samt CV till
[email protected] senast den 15 november.
Download