Ambassaden i Helsingfors (161115)

PRAKTIKPLATS PÅ AMBASSADEN
I HELSINGFORS VÅRTERMINEN 2017
Sveriges ambassad i Helsingfors erbjuder en praktikplats till en svensk
student under vårterminen 2017. Praktikplatsen inriktas på
Sverigefrämjande, kommunikation och sociala medier, men även andra
uppgifter kan förekomma.
Sökande bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig,
juridisk eller ekonomisk inriktning, alternativt ha studerat estetiska vetenskaper,
journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap. Du har ett särskilt intresse för
Sverigeinformation, projektarbete och kommunikation. Du är van vid självständigt
arbete och är socialt utåtriktad. Kunskaper i finska är ett krav.
En förutsättning för att söka praktikplatsen är att du är svensk medborgare och att ditt
universitet eller din högskola står som huvudman. Ambassaden är därmed inte
formell arbetsgivare. Praktik vid en ambassad är meriterande för akademiska poäng
– och därmed studiemedelsberättigande – vid flertalet lärosäten. Om praktiken inte
ingår i universitetets eller högskolans ordinarie utbildningsprogram krävs att
respektive institution eller fakultet intygar praktikens relevans för studentens
utbildning. Ambassaden ersätter inte bostads-, rese-, eller försäkringskostnader.
Eventuellt kan bostad hyras på ambassaden.
Nästa år fyller Finland 100 år som självständig nation och många evenemang
genomförs för att fira jubileet. Huvudinriktningen för praktikplatsen våren 2017 är
Sverigefrämjande, där du får arbeta med löpande praktiska uppgifter, bland annat
information om Sveriges samhälle, ekonomi och kultur, vetenskap och utbildning. Du
får också delta i ambassadens arbete med Sverige- och näringslivsfrämjande projekt,
liksom arbeta med vår hemsida och sociala medier. Under praktiken erbjuds du även
inblick i och arbetsuppgifter inom ambassadens övriga verksamhetsområden, och du
får dessutom en bra möjlighet att lära känna det finska samhället.
Ambassaden täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska,
handelspolitiska och näringslivsfrämjande frågor, press, information, kultur, inklusive
Sverigefrämjande, samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Som stöd för den
operativa verksamheten finns en administrativ sektion, ansvarig för bland annat
personalfrågor, fastighetsadministration, budget och redovisning.
Din ansökan bör innehålla CV samt ett personligt brev.
Ange i ansökan om du samtidigt söker praktik vid andra utlandsmyndigheter eller UDenheter i Stockholm.
Ansökan skickas till: [email protected] senast den 15 november.
För mer information vänligen kontakta ambassaden via e-post (se ovan) eller per
telefon +358 9 6877 660.