tidskompassen – forntidens egypten

advertisement
TIDSKOMPASSEN – FORNTIDENS EGYPTEN
Målgrupp handledning: årskurs 7-9
Forntidens Egypten
Med innovativa animationer och en klurig inställning får vi
en bra introduktion till den forntida egyptiska
civilisationen. Från den årliga översvämningen av Nilen till
den mystiska Rosettastenen lär vi oss om denna
civilisation.
Del 1: Nilens cykler, 3000 års historia, den sociala
pyramiden, kolossala verk
Del 2: Egyptisk konst, vetenskapliga framsteg, egyptologi,
Kleopatra och slutet på forntida Egypten
Centralt innehåll Lgr 11
Historia årskurs 7-9

Jämförelser mellan några
högkulturers framväxt och
utveckling fram till 1700-talet, till
exempel i Afrika, Amerika och
Asien.
Nyckelord
hieroglyfer, egyptologi, mumifiering,
artefakter, pyramider, farao, Nilen,
Tutankhamon, förbannelse, Sahara,
astronomi, astronom, papyrus,
dechiffrera,
Vi får också se en sekvens om Napoleons besök i
Egypten, med det efterföljande inrättandet av
"egyptologi", och upptäckten av Tutankhamons grav.
Här finns också berättelsen om Kleopatra och Marcus
Antonius och hur romerska imperiet tog över Egypten.
[email protected]
Filminfo
Forntidens Egypten del 1 och 2
Filmerna finns i två versioner:
- svenskt tal
- engelskt tal, svensk text
Speltid: 12 min
Målgrupp: från 10 år
Ingår i serien: Tidskompassen
http://sli.se/foretaget
Filmhandledning – Forntidens Egypten
årskurs 7-9
Före filmen:
På sidan 1 i denna handledning finns ett antal
nyckelord. Gå igenom de ord som du tror eleverna
har problem med innan du visar filmen.
Förslag på frågor efter filmen:

Innan de bosatte sig vid Nilen, hur levde de
forntida egyptierna då? Vad gjorde de när
de insåg att jorden på båda sidor om floden
var extremt bördig?

Vilken flod i Asien översvämmades och gav
bördig jord ungefär samtidigt som de
egyptiska nomaderna bosatte sig nära
Nilen?

Även om det varade i tusentals år, varför föll
Egypten småningom offer för invaderande
arméer?

Varför är egyptisk konst så "platt"? Vad var
det konstnärerna försökte uppnå?

Om du skulle besöka Egypten. Vilka platser
skulle du vilja besöka då? Varför?

Tänk dig att du är farao och planerar för din
begravning. Vilka tio saker skulle du ta med
dig i graven för att klara dig i livet efter
detta? Motivera ditt svar.
[email protected]
http://sli.se/foretaget
2
Download