GREKLAND
‐
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Minoisk
kultur
2000‐1200
8r
Mykensk
kultur
1450‐1100
8r
Den
mörka
@den
1100‐750
8r
Arkaisk
@d
700‐480
8r
Klassisk
@d
480‐323
8r
Hellenis@sk
@d
323‐27
8r
Den
Egeiska
världen
t.o.m.
300
8r
Knossos
–
eK
kungligt
palats
•  Minoisk
kultur
–
grekisk
bronsålder
•  Kung
Minos,
Zeus
och
Europas
son
Väggmålningarna
•  En
fresk
från
det
minoiska
palatset
Knossos
på
Kreta.
•  Avbildar
rituell
oxdans.
•  Den
mörkhyade
är
en
man
och
de
två
ljushyade
kvinnor.
Toreadorfresken
Minotauros
•  Minotauros
@ll
hälXen
människa,
@ll
hälXen
tjur.
Minotauros
höll
@ll
i
en
labyrint
ritad
av
uppfinnaren
Daidalos
på
uppdrag
av
kung
Minos.
•  Pasifae
–
kung
Minos
hustru
och
mor
@ll
Minotaurus
•  Ariadne
–
kung
Minos
doKer,
hjälpte
Theseus
i
labyrinten
med
gyllene
tråd
•  hjälten
Theseus,
prins
från
Aten
dödade
Minotauros.
Guldet
från
Mykene
•  Låg
på
det
grekiska
fastlandet
•  Erövrade
Kreta
•  Iliaden
beräKar
om
hur
Mykenes
män
åker
@ll
Troja
för
aK
befria
och
föra
hem
den
sköna
Helena
•  Guldmasker
på
de
begravda
Kung
Agamemnons
dödsmask
c
1500
>r
An@ken,
800
8r
–
500
ekr
•  Grekisk
och
romersk
konst
•  Den
västerländska
civilisa@onens
vagga
•  Poli@k:
demokra@
•  Filosofi
•  LiKeratur
•  Penningväsende
•  Arkitektur,
konst
•  Mytologi
•  Matema@k,
astronomi
Platon
och
Aristoteles,
målad
av
Rafael
Arkitektur
•  Akropolis
är
en
befäst
stad,
i
regel
belägen
på
en
klipphöjd
i
an@kens
Grekland.
•  akros
‐högt
beläget
och
polis
–stad
Parthenon
447‐433
f.Kr
•  Templen
byggdes
i
kalksten
och
marmor
som
målades
•  Stenarna
var
exakt
huggna,
behövde
inget
murbruk
•  Rektangulär
bas
•  I
miKen
eK
rum
som
bars
upp
av
kolonner,
vilka
bar
upp
taket
•  Tympanonfältet
dekorerades
med
skulpturer
i
relief
• 
Arkitekter
IkDnos
och
Kallikrates
• 
Hyllning
Dll
Pallas
Athena
• 
Parthenos
Domkyrkan
•  2200
år
senare
•  I
Helsingfors
•  Ser
du
likheter?
Kolonnordningar
Dorisk,
jonisk,
korin@sk
Joniskt
kapitäl
‐
bokrullar
Dorisk
tempelgavel
KorinDskt
kapitäl
‐
växtornament
Amfiteater
•  från
grekiskan
amphi
"runt
om"
och
theatron
"skådeplats")
är
en
byggnad
som
var
avsedd
för
stora
skådespel
som
t.ex
gladiatorspel,
djurstrider
m.m.
under
an@ken.
Skulptur
Doryforos
("Spjutbäraren")
som
anses
vara
eK
mästerverk
i
propor@oners
harmoni.
Skulptör
Polykleitos,
verksam
omkr.
460‐420
f.Kr.
Skulptör
Praksiteles
Hermes
bärande
på
Dionysos‐barn
• Kontrapost‐ställning
–
kroppstyngden
vilar
på
det
ena
benet
medan
det
andra
är
lite
böjt
och
avslappnat
• Ökande
realism
• Den
nakna
manskroppen
var
idealet.
• Kvinnokroppen
oXast
påklädda
i
fotsida
klänning.
• Kanon
för
propor@oner
i
konst
• Bronsskulpturer
Måleriet
•  realism
och
förfining.
•  ben
och
armar
i
förkortning.
•  Vasmåleriet
bäKre
bevarat
än
fresker
och
pannåer
Rumlare
och
kurDsan,
av
Euphronios,
omkring
500
f.Kr
De
målade
vaserna
•  Drejade
krukor!
•  Lades
med
i
graven
•  SvarPigurig
‐
Figurerna
målades
med
svart
engobe
på
röd
boKen.
•  från
slutet
av
600‐
talet
@ll
slutet
av
500‐talet
f.Kr.
Rödfigurig
keramik
•  Figurerna
målades
i
röK
på
svart
grund.
•  530
f.Kr.
fram
@ll
miKen
av
300‐talet
f.Kr.
•  Atensk
uppfinning.
Möjlighet
aK
återge
detaljer
genom
direkt
målning
i
stället
för
inristningar
och
genom
aK
måla
bakgrunden
svart
och
lämna
den
röda
leran,
Hoplitkrigare
De
grekiska
gudarna
•  Bodde
på
Olymposberget
•  Kunde
ingripa
i
människornas
liv
•  Kunde
ta
olika
skepnader
•  Avbildades
med
olika
föremål,
aQribut
Apollon
med
Kithara
Hjältar,
hjäl@nnor,
monster
och
djurgestalter
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Herkules
Akilles
Odysseus
Jason
Europa
Amasonerna
Hydran
vid
Lerna
•  Hydran
var
en
grotesk
varelse
med
minst
åKa
huvuden
varav
det
miKersta
sades
vara
odödligt.
För
varje
huvud
som
höggs
av
växte
dessutom
två
nya
ut.
Dess
andedräkt
var
förgiXad
och
spred
död
runt
omkring
sig.
Herkules
och
Amasonerna
•  Amasonerna
kvinnliga
krigare
och
barbarer;
•  de
red,
sköt
och
plundrade.
•  De
understödde
bland
annat
trojanerna
i
det
Trojanska
kriget.
Teckna
&
beskriv