Sjukpenningtal Sörmland november 2015 och 2014

advertisement
Sjukpenningtalet i Södermanlands län, mätpunkt november 2015
(Färgerna är anpassade efter samma princip som 2013, där riksnitet +-5% avgör grupperingen)
Södermanlands län:
Gult ±5% av Riket 2015
11,3
0 – 9,6
9,7-10,7
10,7
10,8 -
(13,7/7,8)
(14,8/7,9)
12,8
(17,1/8,7)
Eskilstuna
12,5
Strängnäs
12,1
13,7
(15,1/9,3)
(17,2/10,2)
12,2
(15,2/10,1)
Gnesta
(15,7/ 8,8)
Vingåker
Flen
Katrineholm
11,4
10,0
(14,8/8,0)
(13,8/ 6,2)
Trosa
Nyköping
Siffror inom parentes =
Sjukpenningtalet för
kvinnor resp. män
Riket:
12,2
10,4
(18,2/6,9)
Oxelösund
-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 30 november 2014-
Rev 2014.12.18
(13,7/7,3)
Sjukpenningtalet i Södermanlands län, november 2014
Befolkning: 279.366 pers (30 juni 2014)
Gult ±5% snitt av Riket
(män o kvinnor)
Södermanlands län:
10,0
(12,9/7,2)
0 – 8,7
8,8 – 9,8
9,2
9,9 -
(11,7/6,8)
10,9
(14,0/7,9)
Eskilstuna
Strängnäs
11,6
10,1
11,2
(13,0/9,4)
Vingåker
(14,9/8,4)
(12,9/7,6)
11,1
Gnesta
(14,2/ 8,2)
Flen
10,8
Katrineholm
9,3
(14,6/7,0)
(12,6/ 6,0)
Trosa
Nyköping
Riket:
Siffror inom parentes =
Sjukpenningtalet för
kvinnor resp. män
11,6
9,3
(16,4/7,4)
(12,0/6,6)
Oxelösund
-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 30 november 2014-
Rev 2014.12.18
Download