Sjukpenningtalet i december 2015

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm måndagen den 25 januari 2016
Sjukpenningtalet i december 2015
Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen.
Siffrorna visar utvecklingen jämfört med ett år bakåt. Sjukpenningtalet är
10,5 dagar. Jämfört med föregående månad har sjukpenningtalet ökat med
0,1 dagar vilket ligger i linje med Försäkringskassans prognos.

Sjukpenningtalet för kvinnor är 13,7 dagar (+ 1,5 dagar) och 7,3 dagar
(+0,6 dagar) för män. Kvinnors sjukpenningtal är 88 procent högre än
männens.

Ohälsotalet i december är 28 dagar (+ 0,7 dagar), 33,8 dagar för kvinnor
(+ 1,0 dagar) och 22,4 dagar (+0,3) för män. Kvinnors ohälsotal är 51
procent högre än männens.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i
december 2015 är 3,9 individer. Kvinnor har ett högre värde (4,1) än män
(3,7). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet minskat för både
kvinnor och män.

Pågående sjukfall i oktober 2015 var 189 973, varav 54 907 sjukfall (28,9
procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av oktober
föregående år har samtliga pågående sjukfall ökat med 18 104 sjukfall.
Regionala uppgifter finns här.
Fakta
 Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till
sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna
består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till
exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut
tidigare.
 Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar
under ett år slås ut på alla försäkrade individer.
 Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i
sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning
eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.
Relaterat
Sjukpenningtalet i november 2015
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 2
Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation
Pressrum
Om Försäkringskassan
Twitter
Webbplats
Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.
Pressrum
Om Försäkringskassan
Twitter
Webbplats
Download