Sjukpenningtal Sörmland augusti 2013 2014 2015

advertisement
Sjukpenningtalet i Södermanlands län, mätpunkt augusti 2015
(Färgerna är anpassade efter samma princip som 2013, där riksnitet +-5% avgör grupperingen)
Södermanlands län:
Gult ±5% av Riket 2015
11,0
0 – 9,6
9,7-10,7
10,3
10,8 -
(13,2/ 7,5)
(14,4/ 7,8)
12,4
(16,3/ 8,5)
Eskilstuna
Strängnäs
13,1
11,7
12,0
11,9
(14,9/ 9,4)
(16,5/ 9,7)
(10,7/6,5)
Gnesta
(15,2/ 8,7)
Vingåker
Flen
Katrineholm
11,5
9,8
(15,1/ 7,9)
(13,4/ 6,2)
Trosa
Nyköping
Siffror inom parentes =
Sjukpenningtalet för
kvinnor resp. män
Riket:
12,0
(18,0/
6,8)
Oxelösund
-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014-
Rev 2014.09.18
10,2
(13,3/ 7,1)
Sjukpenningtalet i Södermanlands län, augusti 2014
Befolkning: 279.366 pers (30 juni 2014)
Södermanlands län:
Gult ±5% snitt av Riket
9,7
(12,6/6,9)
0 – 8,5
8,6 – 9,5
8,9
9,6 -
(11,4/6,6)
10,3
(13,3/7,4)
Eskilstuna
Strängnäs
11,2
9,6
10,8
(12,4/9,2)
Vingåker
(14,4/8,1)
(12,1/7,2)
10,8
Gnesta
(14,0/ 7,7)
Flen
10,4
Katrineholm
9,1
(14,0/6,8)
(12,4/ 5,9)
Trosa
Nyköping
Riket:
Siffror inom parentes =
Sjukpenningtalet för
kvinnor resp. män
11,4
9,0
(16,3/7,1)
(11,7/6,4)
Oxelösund
-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014-
Rev 2014.09.18
Sjukpenningtalet i Södermanlands län, augusti 2013
Södermanlands län:
8,5
0 – 7,6
7,7 – 8,5
8,0
8,6 -
(9,9/6,1)
(10,9/6,2)
8,6
(11,1/6,1)
Eskilstuna
Gult +5% av Riket
Strängnäs
10,1
8,3
8,3
(10,1/6,5)
Vingåker
(12,9/7,5)
(10,3/6,4)
9,2
Gnesta
(11,7/6,8)
Flen
9,4
Katrineholm
8,4
(13,1/5,9)
(11,1/5,7)
Trosa
Nyköping
Riket:
Siffror inom parentes =
Sjukpenningtalet för
kvinnor resp. män
9,9
8,1
(14,3/6,0)
(10,4/5,9)
Oxelösund
-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014-
Rev 2014.09.18
Vad är det nya sjukpenningtalet?
Försäkringskassan har beslutat att ohälsotalet ska kompletteras med ett s k
Sjukpenningtal (som inkluderar rehabiliteringspenning).
Syftet med detta nya mått är att snabbare och bättre kunna fånga förändringar och
spegla utvecklingen inom sjukförsäkringen.
Definition:
Sjukpenningtalet är definierat som antalet nettodagar från sjuk- och
rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal
personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Mätenheten är dagar/pers,år.
Värdet som visas är ”rullande 12”.
Färgen för respektive kommun utgår från avvikelsen ±5% från genomsnittet för
riket.
-h:/ Förteckning/ Sjp tal Sörmlands län 31 augusti 2014-
Rev 2014.09.18
Download