psykiska diagnoser

advertisement
Antal pågående sjukfall i psykiska diagnoser
90000
80000
70000
60000
50000
2014
40000
2015
30000
20000
10000
0
Samtliga
Kvinnor
Män
Källa: Försäkringskassan, egen bearbetning. Diagrammet visar antal pågående sjukfall i
psykiska diagnoser fjärde kvartalet 2015 samt 2014.
Andel psykiska diagnoser bland pågående sjukfall
50
45
40
35
30
2014
25
2015
20
15
10
5
0
Samtliga
Kvinnor
Män
Källa: Försäkringskassan, egen bearbetning. Diagrammet visar andelen av de pågående
sjukfallen som var registrerade som psykiska diagnoser fjärde kvartalet 2015 samt 2014.
Antalet pågående sjukfall ökade totalt med 8 procent (från 179 558 till 194 174 fall), mellan
december 2014 och december 2015. Samtidigt ökade fallen i psykiska diagnoser (där stress
och utmattning är en vanlig orsak) med 16 procent (från 70 942 till 82 642 fall). Bland
kvinnor utgjorde i december 2015 psykiska diagnoser 46,6 procent av de pågående sjukfallen
jämfört med drygt 43 procent i december 2014.
Download