skarpvässade 13 saker, kick-off

advertisement
T ILLGÄNGLIGT B EMÖTANDE
Alla människor uppskattar god service och ett gott bemötande. Ibland blir bemötandefrågorna extra viktiga. Det gäller i
mötet med personer med funktionsnedsättningar. Därför har vi en fortbildning som görs av det mycket välrenommerade
företaget Iris Hadar.
Syftet med bemötandeutbildningen är att ge en ökad trygghet och förståelse för de olika verkligheter som olika typer av
funktionsnedsättning ger upphov till. Fortbildningen tar upp synnedsättning, döv/hörselnedsättning, rörelsenedsättning,
neuropsykiatriska diagnoser samt läs och skrivsvårigheter.
Medverka till att samhället blir öppet och tillgängligt för alla. Lär dig mer om bemötande!
Klicka här för utförligare inbjudan.
T ID
OCH
P LATS
2012-04-02
09.30-16.00 Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek
P ROGRAM
09.30–10.00
10.00–10.10
10.10–10.40
10.40–11.10
11.10–11.45
11.45–12.45
12.45–14.15
14.15–14.30
14.30–16:00
16.00–16:15
Kaffe och smörgås
Moderator Annika Sohlman hälsar välkommen och berättar kort om dagen.
Charlotte Gustavsson ”Är du verkligen döv? Du ser så pigg ut!”
Ulrika Norelius ”Att se världen genom andra ögon.”
Charlotte Ohlson Bresciani ”Samma liv med nya förutsättningar.”
Lunch
Hans Persson ”Läs och skrivmöjligheter.”
Fika
Håkan Jansson ”Jag och mina diagnoser.”
Avslut och utvärdering
M ÅLGRUPP
Målgrupp är Biblioteks personal från Örebro, Sörmland och Västmanlands län. Max 110 personer
A NMÄLAN
Här lär länken till anmälan. Vi vill gärna ha din anmälan senast 26 mars.
Download