mellankrigstiden pp

advertisement
Mellankrigstiden 1918 - 1939


Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala enorma
skadestånd.
Den tyska regeringen försökte komma undan genom att trycka
mer valuta. Genom den skenande inflationen som uppstod
blev till slut situationen ohållbar .
Ekonomisk kris- varför?

När amerikanska företag gick bra lånade folk för att kunna köpa
aktier.

Tanken var att betala tillbaka när aktierna steg.

Folk blev oroliga & sålde för tidigt. När alla ville sälja så sjönk
priserna.

1929 kraschade New York börsen. Aktierna blev värdelösa.

Folk som ägde aktier för tiotusentals dollar var utfattiga. Men
lånen som folk tagit för att köpa aktier fanns kvar.

När folk inte kunde betala sina lån fick bankerna slut på pengarna
och gick i KONKURS.
The New Deal

Franklin D Roosevelt drog igång ett stort
program mot krisen 1933, The New Deal

Staten satte igång arbeten(vägbyggen) och
bönderna fick låna pengar för att köpa
moderna maskiner.
Men detta var ju i USA, vad har det
med Europa att göra?



Amerikanska banker slutade att låna ut pengar till andra länder & USA
slutade köpa saker från utlandet- DEPRESSIONEN SPRED SIG.
Många tappade tron på framtiden och för demokratiskt valda politiker,
för att de inte kunde göra något åt problemet.
Detta ledde till att flera diktatorer tilläts ta över makten.
Saddam Hussein
Adolf Hitler
Västeuropa…….hur såg det ut där?




Många fabriker i Europa slog
igen.
1932 hade hunger och
hopplöshet spridit sig över
Västeuropa.
Mellan 30 till 40 miljoner
människor var arbetslösa.
Enbart i Tyskland gick 6
miljoner människor utan
arbete.
Hitler under mellankrigstiden.

Symbolen betyder liv eller lycka. För
nazisterna blev den symbolen för den
ariska rasens överlägsenhet.
1928: 800 000
medlemmar
1930: 6 000 000


På 1920-talet undersökte
han det Tyska arbetarpartiet.
De var oerhört
nationalistiska och
antisemitiska.
Tog plats i partiets ledning
och blev ansvarig för dess
propaganda.
SA – stormtrupper, bildades
för att sabotera för politiska
motståndare
Varför valde folk Nazisterna?






Den politiska och ekonomiska krisen
Nazistiska propagandan
Freden i Versailles
Den germanska rasen var överlägsen.
Judarna var farliga därför att de ville ha ett
judiskt världsherravälde.
Kommunismen var ett hot mot mänskligheten
Hitlers väg




1923 gör Hitler en misslyckad statskupp. Han hamnar i
fängelse och skriver Min Kamp
1932 blev Nazistpartiet det största partiet i Tyskland med
37,4%
Den 27 februari 1933 : riksdagshuset i lågor
Endast nazistiska partiet tillåts 1933, avskaffar yttrandefriheten,
mötesfriheten och pressfriheten.

Adolph Hitler speech With English subtitles - YouTube

SA utanför lagen, utan att åtalas.
I augusti1934 avled den gamle tyske ledaren Paul von
Hindenburg.
Hitler blir både president och rikskansler. Makt över militären.
Han låter utropa sig till Fuhrer, ledare. Avskaffar demokratin.


Hitlers plan


Tyskland skulle bli en stormakt igen
Tyskland behövde mer plats på jorden för den ariska rasen. De ville alltså bli av
med alla andra. Handikappade, homosexuella, svarta, judar, romer m.fl.
Hitlers plan





1933 upprättades Dachau, det första
koncentrationslägret.
Avdelning för rashygien inrättas
Tvångssterilisering av zigenare, utvecklingsstörda
och svarta tyskar.
1934 äktenskap förbjuds mellan tyskar och andra
raser Spelar roll - Steinsdorf
1935 Nürnberglagarna- raslagar

1936 OS, allt göms, inklusive människor
1938 KRISTALLNATTEN, stormtrupper
bränner och förstör tusentals synagogor

Kristallnatten - YouTube

Hitler visste vad folk ville ha.
Arbete och välstånd




Genom nya projekt, främst inom krigsindustrin,
jordbruket och byggindustrin, sänktes arbetslösheten
från 6 miljoner till 1,7 miljoner 1935.
I slutet av 1930-talet steg produktionen av vissa varor
tiofaldigt.
Enligt Versaillesfördraget hade Tyskland bara rätt till
en armé på 100 000 man och inget stridsflyg.Detta
struntade Hitler i- byggde upp en imponerande
krigsmakt.
De flesta västmakterna, utom Frankrike, lät Hitler
hållas. De var rädda för Sovjetunionen och
kommunismen.
Fiendskapen växte…..


Tre aggressiva diktaturer bildar
Axelmakterna; Tyskland, Japan, och Italien.
För England och Frankrike var det viktigt att
det inte blev ett nytt krig. England och
Frankrike gick med på Hitlers krav, när han
år 1938 hotade med krig om Tyskland inte
fick Sudetlandet. Sudet var en del av
Tjeckien där det bodde många tyskar.
Krig ett faktum


I mars 1939, bara några månader efter
överenskommelsen kring Sudetlandet, tog tyskarna
resten av Tjeckoslovakien.
Andra världskriget hade börjat……..
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards