VÄRLDSKRIGENS TID Historiska referenser Eleven ska ha

advertisement
VÄRLDSKRIGENS TID
Historiska referenser
Eleven ska ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under
olika tidsperioder. Eleven kan visa det genom att föra underbyggda resonemang
om orsaker till och konsekvenser av människornas levnadsvillkor och handlingar,
samt om Förintelsen och andra folkmord.
1. Varför blev det ett andra världskrig?
2. Vad blev resultatet av kriget?
3. Kända personer under andra världskriget.
4. Kriget i stora drag (se instuderingsfrågorna)
5. Förintelsen – hur kunde det ske?
6. Kalla kriget – orsaker.
Personer att kunna under andra världskriget
1. Winston Churchill
2. Josef Stalin
3. Benito Mussolini
4. Per Albin Hansson
5. Adolf Hitler
6. Franklin D Roosevelt
7. Harry S Truman
Historieanvändning
Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan
användas i olika sammanhang och för olika syften.
Ett exempel historieanvändning är att en förening år 2008 började med att dela ut
ett litterärt pris som fick namnet Leninpriset. Varför tror du att man kallade det
just Leninpriset? Varför finns det folk som är kritiska till just det namnet?
Begrepp
I studiet av historiska förhållanden…såväl som användning av historiska källor
och i resonemang om hur historia används, kan eleven använda historiska begrepp
på ett fungerande sätt.
Relevanta begrepp i det här sammanhanget är exempelvis axelmakterna,
antisemitism och bolsjevik.
Download