Skrivuppgift Förintelsen

advertisement
Skrivuppgift Förintelsen
Välj en av nedanstående frågeställningar och bearbeta den utförligt.
Man får svara på fler än en fråga, men försök att ha djup i frågorna.
Personlig reflektion, slutsatser och paralleller är önskvärda!
Hänvisa till de texter vi läst och det vi gått igenom.
Inlämning 22 feb 2008. (max 2 sidor datorskrivet eller ca 3 sidor handplitat)
1. Vilka paralleller till andra händelser kan du dra? Utveckla!
2. Kan Förintelsen upprepas? Varför inte?/Vad krävs för en upprepning?
3. Diskutera tyska folkets och omvärldens skuld.
4. Ge exempel på moraliska/etiska frågor som aktualiserades under Förintelsen.
5. Vad kan vi lära av Förintelsen?
6. Kan man använda Förintelsen som argument mot främlingsfientlighet?
Skrivuppgift Förintelsen
Välj en av nedanstående frågeställningar och bearbeta den utförligt.
Man får svara på fler än en fråga, men försök att ha djup i frågorna.
Personlig reflektion, slutsatser och paralleller är önskvärda!
Hänvisa till de texter vi läst och det vi gått igenom.
Inlämning 22 feb 2008. (max 2 sidor datorskrivet eller ca 3 sidor handplitat)
1. Vilka paralleller till andra händelser kan du dra? Utveckla!
2. Kan Förintelsen upprepas? Varför inte?/Vad krävs för en upprepning?
3. Diskutera tyska folkets och omvärldens skuld.
4. Ge exempel på moraliska/etiska frågor som aktualiserades under Förintelsen.
5. Vad kan vi lära av Förintelsen?
6. Kan man använda Förintelsen som argument mot främlingsfientlighet?
Download