090305_Freden är lika nära som kriget

advertisement
”Freden är lika nära som kriget”
Medlemsmöte i Mimers hus 2009-03-05 kl. 19. Närvarande ca 15 personer.
Lars-Olof hälsade välkommen och lämnade över ordet till Christer Mattsson, som är ansvarig
för toleransprojektet i Kungälvs kommun. Christer reser runt om i världen och föreläser om
tolerans. Han åker också 3 – 4 gånger per år till Jerusalem och föreläser om förintelsen.
Christer började med att fråga åhörarna om vilken stad de ansåg sig höra hemma i och varför.
Sedan berättade han om sin senaste resa till Jerusalem, som han ansåg måste vara huvudstad i
både Palestina och Israel. Människorna bor ju redan där och bostäderna har gått i arv i flera
generationer.
Sedan redogjorde han kortfattat för bakgrunden till konflikten och gav exempel på parternas
olika uppfattningar om vad som har hänt. Kriget 1948 kallas av judarna ”det stora
befrielsekriget” och av palestinierna ”den stora katastrofen”. Palestinierna kallas konsekvent
för araber av israelerna och därmed är deras situation ett arabiskt problem.
Han ansåg också att sionismen var en reaktion på antisemitismen i Europa och om något land
hade tagit emot judarna på 1930-talet eller om det funnits en judisk stat, så hade förintelsen
inte inträffat. Christer Mattsson menade att även om israelerna själva erkänner att de är en
ockupationsmakt, så kan de inte acceptera någon kritik från omvärlden. Omvärlden måste
alltså stödja båda parter och inte lägga skuld på bara en av dem.
Alla inser att det måste bli två stater och människorna måste kunna röra sig fritt (alltså öppna
gränser). Alternativet är folkmord.
Man måste prata med varandra utan villkor; alltså måste man förhandla med Hamas. Och man
måste prata med varandra utan att kränka den andra parten. För att lyckas med det måste man
lära om den andra sidans historia. Lösningen kan bara bli en kompromiss och Christer
citerade Amon Oz, den israeliska författaren: ”Den perfekta kompromissen är en kompromiss,
där båda parter är missnöjda men kan leva med det.”
Som avslutning önskade Christer Mattsson att Kungälv skulle få både en israelisk och en
palestinsk vänort.
090305
Märit Larsson
Download