Power Point 5

advertisement
Förintelsen
del 5
Avslutning
Förintelsen ur andra perspektiv
Bilder från förr och nu
Judisk klezmermusik:
”Ballade”
med Jascha Liebermann Trio
Förintelsen ur andra perspektiv
Ett tomt hus i Krakow 2002
• En dag i mars 1943
tvingades de familjer som
bodde här ut på gatan.
• De gick gatan ner och tog
sedan till vänster.
• De gick vidare genom
staden, över bron, in i
ghettot…
• …och kom aldrig tillbaka…
Förintelsen ur andra perspektiv
Museet i Auschwitz



Tusentals grytor,
kastruller, bunkar och
pottor…
…vem tog med sig
dessa till Auschwitz?
…vilken gryta skulle du
ta med dig hemifrån om
du tvingades flytta?
Förintelsen ur andra perspektiv
Judiska begravningsplatsen i Warzsawa


Varför är det så många
gravar?
Därför att judarna i
Warszawa begravt sina
döda här under flera
hundra år.
De var ca 380 000 före
kriget.
Förintelsen ur andra perspektiv
Judiska begravningsplatsen i Warzsawa


Varför är gravarna så
misskötta?
Därför att de barn och
barnbarn som skulle
skött gravarna, inte
längre finns.
Förintelsen ur andra perspektiv
I Krakow



Före kriget fanns
det sju aktiva
synagogor i Krakow.
Idag finns det bara
en kvar som är i
bruk.
Varför är det så?
Förintelsen ur andra perspektiv
Vilken är den gemensamma nämnaren?
Svar: Alla har någon form av judisk bakgrund!
Vad
hade
hänt om
• David
Beckham
nazisterna lyckats
• Mix Megapol
förinta alla Europas
• Filmen ”Hajen”
judar?
• Bob Dylan
• Mendelsohns brudmarsch
• Jerry Seinfeld
• En bagel
Förintelsen ur andra perspektiv
Minnesplatsen Treblinka





Wisnice är en av de
Polska städer där
den judiska kulturen
förstördes.
Konstantynow är en
annan av dessa,
liksom Zyrardow,
Checiny,
och 17 000 andra!
Förintelsen ur andra perspektiv
En familj bland många, många andra…
Det här är Aron Koplowicz
som föddes 1884 i ”Polen”.
Tillsammans med sin fru
Rywka fick de sju barn: Judl
(ej på bild), Mirele, Gelcia,
Szlomo, Roza, Cesia och
Sara.
Aron ägde en tygaffär vid
Gamla Torget i Bedzin. När
han var i Lodz och köpte in
varor skötte något av de
äldre barnen butiken.
Förintelsen ur andra perspektiv
En familj bland många, många andra…
Familjen hade det
ganska gott ställt.
De reste på
semester och
döttrarna hade
moderna kläder.
Sara och Roza
Mirele
Cesia, Roza, mamma Rywka,
Sara och några brorsbarn
Förintelsen ur andra perspektiv
En familj bland många, många andra…
Menflesta
när tyskarna
De
judar
ockuperade
Polen
förlorade
sina
arbeten
”arianiserades”
affären,
och
alla tvingades
flytta
d.v.s.
den konfiskerades
in
i ghettot
i Bedzin.
och övertogs
av en
Aron,
hans barn
ochtysk
köpman. bodde med 30
barnbarn
personer i 3 små rum.
Sara, Roza och några
av syskonbarnen
Förintelsen ur andra perspektiv
En familj bland många, många andra…
Till sistgifte
Några
deporterades
sig i ghettot,
alla i
som Roza.förmodligen
familjen,
Det var ett till
sätt att trots
Auschwitz
där spåren av
svårigheterna
dem
upphör. leva ett
”normalt” liv.
Endast Cesia Koplowitz
överlevde, flyttade till Israel
och dog i Jerusalem på
1980-talet.
Bilderna återfanns bland
tusentals andra i Auschwitz.
Cesia
Download