Meddelande av kommissionens ordförande Jean

Europeiska kommissionen - Uttalande
Meddelande av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med
anledning av minnesdagen för Förintelsen 2017
Bryssel den 26 januari 2017
© European Union 2017
I år är det 75 år sedan Wannseekonferensen, då det nazistiska ledarskapet med kylig byråkratisk
precision planerade hur de skulle utrota Europas judar. Ju mer åren går och vi kommer längre och
längre ifrån dessa händelser, desto starkare blir vår plikt att ta oss tid att minnas och tänka efter. ”Att
minnas har blivit en helig plikt för alla människor av god vilja”. Det är den lärdom vi har fått i arv efter
Nobelpristagaren Elie Wiesel, som avled i fjol efter att ha vigt sitt liv åt att ge röst åt dem som
överlevde Förintelsens fasor.
Vår plikt blir allt mer bjudande, eftersom de överlevande efter och ögonvittnena till Förintelsen med
årens lopp blir allt färre, och överlåter åt yngre släktled ansvaret att föra vidare ett budskap som aldrig
får förlora sin styrka. Vi kommer aldrig att sluta att säga “Vi minns!”
Detta är också den första gången vi erinrar oss Förintelsen utan förre tyske presidenten Roman
Herzog, som nyligen avled. Den var han som 1996 i tysk lag stadfäste den 27 januari som
minnesdagen för nazisternas offer. Denna gest inledde en process som ledde till att Förenta Nationerna
2005 tillkännagav att denna dag är den internationella dagen för hågkomst av Förintelsen, för att
utmärka 60-årsdagen av befrielsen av det nazistiska förintelselägret Auschwitz-Birkenau den 27januari
1945.
Europeiska unionen är ett projekt med rötterna i den europeiska världsdelens historia och delar helt
och fullt denna plikt att minnas. I dessa vanskliga dagar är minnet inte bara en erinran om det
förflutna utan en ledstjärna för framtiden så att vi inte gör om samma misstag, inte faller i samma
fällor och låter diskrimination och hat frodas. Elie Wiesel såg vilken draksådd det tilltagande hatet
utgör. Han insåg långt före många andra det hot som denna nya anstormning utgjorde och varnade
tidigt för att antisemitismen kunde visa sitt fula ansikte igen i Europa i nya former.
Historien varnar oss att hat snabbt kan leda till hets och våld. Därför prioriterar EU att ta itu med hat
och hets varhelst det dyker upp. Europeiska kommissionen enades i maj 2016 med de största itföretagen och sociala medierna om en uppförandekod som går ut på att övervaka och inom ett dygn
avlägsna olaglig hets som anmäls. Detta kompletterar befintlig lagstiftning som Europeiska
kommissionen har genomfört, som straffbelägger ord och handlingar som offentligt stöder, förnekar
eller grovt trivialiserar Förintelsen.
I dag, när falska nyheter sprids enkelt, får vi inte ta lätt på förnekelse av Förintelsen. Detta gäller
oavsett vilken form den kan ta, oavsett om det är så kallad hård Förintelseförnekelse, det vill säga
förneka att Förintelsen över huvud taget ägt rum, vilket är ett brott, men även den bedrägliga så
kallade mjuka Förintelseförnekelsen, som går ut på att tona ned omfattningen och djupet i den ondska
som Förintelsen innebar, ifrågasätta Förintelsens relevans i dagens värld eller försöka förminska
Förintelsen genom att framhålla andra situationer.
Inför tilltagande antisemitism och andra former av hets, inför den våldsbejakande tankens återkomst,
är Europeiska kommissionen fast besluten att förebygga och bekämpa antisemitism i alla former och se
till att judar kan leva de liv de vill överallt i Europa. Europa kommer att fortsätta att vara en världsdel
som kännetecknas av fred och tolerans där vi bygger broar och bjuder motstånd mot intolerans och
diskriminering.
Jean-Claude Juncker
Europeiska kommissionens ordförande
STATEMENT/17/148
Presskontakter:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post