Pedagogisk planering

advertisement
Världskrigens tid
Klass/grupp: År 9
Tid: ca 5 veckor
Varför ska vi arbeta med det här?
Du ska utveckla kunskaper om historiska sammanhang.
Det här kommer du att få undervisning om:
-Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
-Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
-Världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
-Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till
exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
-FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
-Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande
förändringar i människors levnadsvillkor.
-Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck,
byggnader, städer och gränser.
Det här ska du lära dig:
E-nivå:
Du ska kortfattat kunna förklara nedanstående ord/begrepp:
Första världskriget: Tändande gnistan, svarta veckan, trippelalliansen, ententen, allianssystemet,
kolonialism, nationalism, skyttegravskrig, versaillefreden, ryska revolutionen, NF: Nationernas Förbund.
Mellankrigstiden: dolkstötslegenden, fascism, nazism, Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, lebensraum
(livsrum), depression, inflation, the new deal, Sovjetunionen, Gulag.
Andra världskriget: de allierade, axelmakterna, blixtkrig, Pearl harbour, vändpunkterna (El-Alamein,
Stalingrad, Midway), atombomber (Hiroshima/Nagasaki), D-dagen, förintelsen, antisemitism, kalla kriget,
FN: Förenta Nationerna.
Dessutom ska du på ett enkelt sätt kunna redogöra för/resonera kring:
1. orsakerna till att första respektive andra världskriget bryter ut.
2. några grundläggande händelser under första och andra världskriget.
3. några av de viktiga följderna av respektive krig.
4. Sveriges roll under krigen.
5. Förintelsen och/eller andra förföljelser under denna tid.
C-nivå:
Dessutom ska du på ett utförligt sätt kunna redogöra för:
1. orsakerna till att första respektive andra världskriget bryter ut.
2. några grundläggande händelser under första och andra världskriget.
3. några av de viktiga följderna av respektive krig.
4. Sveriges roll under krigen.
5. Förintelsen och/eller andra förföljelser under denna tid.
A-nivå:
Dessutom ska du på ett mycket utförligt sätt kunna redogöra för:
1. orsakerna till att första respektive andra världskriget bryter ut.
2. några grundläggande händelser under första och andra världskriget.
3. några av de viktiga följderna av respektive krig.
4. Sveriges roll under krigen.
5. Förintelsen och/eller andra förföljelser under denna tid.
Så här kommer vi att arbeta:
Det bestäms i samråd mellan elever och lärare.
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Det bestäms i samråd mellan elever och lärare.
Download