Biologi 2 - Alvis från Gotit

advertisement
Biologi 2
Anmälningskod
BIOBIO02
Beskrivning
I Biologi 2 kommer du att titta på olika typer av celler och processerna som pågår inne i
dessa. Du ska gå igenom hur eukaryota celler bygger upp olika typer av vävnader och
organsystem och hur dessa fungerar hos djur, växter och svampar. Särskilt fokus ligger på
hur människokroppen fungerar. Kursen är indelad i fyra delkurser:
- Cell- och molekylärbiologi
- Fysiologi hos människa och andra djur
- Mikrobiologi
- Livscykler och fysiologi hos växter och svampar
Förkunskaper
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Naturvetenskap
Kurskod
BIOBIO02
Poäng
100
Studieform
Dagtid
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards