HELICOBACTER PYLORI, antigen Syftet med undersökningen

advertisement
ÅCS LAB
Helicobacter pylori, antigen
Instruktioner för kunden
Sida | 1
Version 1.0
HELICOBACTER PYLORI, antigen
Syftet med undersökningen
Påvisning av Helicobacter pylori-infektion i magsäcken samt utvärdering av en lyckad
utrotningsterapi tidigast fyra veckor efter avslutad vård.
Observera
En del mediciner kan påverka testresultatet. Därför skall Ni avstå under två veckor
från vismutpreparat (t.ex. Tannopon, Pylorid och De-Nol) och proton-pumpsinhibitorer
(t.ex.Lanzo®, Losec®, Nexium®, Omeprazol, Pariet®, Somac®,Zolt®). Tidsintervallet mellan
provtagningen och senaste antibiotikakur måste vara minst fyra veckor.
Provtagning




Töm tarmen i ett brett kärl, på toalettpapper eller på plast. Ta ett prov av avföringen
omedelbart efter tarmtömningen. Vattnig diarré går inte att använda som prov.
Använd den provbehållare Ni fått från laboratoriet. Lägg cirka en tesked avföring i den
torra provbehållaren med hjälp av skeden på behållarens lock. Stäng locket ordentligt.
Skriv namn, personbeteckning och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på
behållarens sida.
Lägg provbehållaren i en tätförsluten plastpåse.
Transport och förvaring av provet
Lämna in provet så fort som möjligt till laboratoriet. Provet skall inte tas på fredagar pga. provets
dåliga hållbarhet. Om provet måste förvaras hemma (ex. över natten) så ska det förvaras i
kylskåpstemperatur.
Utarbetad av: Linda Danielsson
Godkänd av: Christian Jansson
Originalet lagras elektroniskt, endast dokumentstyrd kopia gäller.
Dokumentnr: 7.6.5.9
Gäller från: 01.08.11
Utskriftsdatum: 25.07.11
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards