Mina damer och herrar - Linköpings universitet

Inledning till Professor BARRY MARSHALLS Nobelföreläsning vid
Linköpings universitet onsdagen den 14 december 2005
Till för inte så länge sedan drabbades var tionde person i befolkningen av
magsår (sår i magsäck eller tolvfingertarm), en eller flera gånger under livet.
Stress och olämpliga levnadsvanor ansågs vara viktiga orsaker till
magsårsjukdom. Denna sjukdom är ofta kronisk, växlande mellan spontan
läkning och nya sår. Fram till mitten av 1980-talet var det inte ovanligt att
patienter med magsårssjukdom opererades med avskärning av magnerven eller
borttagande av en del av magsäcken. Dessa operationer innebar inte sällan ett
kroniskt lidande för patienterna och borttagande av en del av magsäcken var
förenat med en ökad risk att få cancer i den kvarvarande delen. Moderna
syrahämmande mediciner kom gradvis att ersätta magsårsoperationerna, men
vid försök att avsluta medicineringen uppstod ofta nya sår.
Den näst vanligaste typen av cancer i världen är magsäckscancer. Den drabbar
årligen ca 800.000 människor, varav de flesta avlider pga cancern.
Det finns ett samband mellan kronisk inflammation och utveckling av magsår
eller cancer i magsäcken. Orsaken till denna kroniska inflammation, också
kallad kronisk gastrit (magsäck) eller duodenit (tolvfingertarm), var i de flesta
fall okänd fram till 1982. Detta år blev en milstolpe, inte minst inom den
kliniska medicinen.
Med ett öppet sinne och efter ett målmedvetet och beslutsamt arbete mot alla
odds och existerande dogmer lyckades Barry Marshall och Robin Warren visa
utom all tvekan att en dittills okänd typ av bakterie, numera benämnd
Helicobacter pylori, orsakar livslång kronisk gastrit och därmed även de allra
flesta fall av magsår och magsäckscancer. Betydelsen av denna upptäckt vad
gäller mänskligt lidande, förståelse av samband mellan infektion, inflammation
och cancerutveckling samt stimulering av forskning kan knappast överskattas.
Antalet vetenskapliga publikationer rörande Helicobacter pylori och andra
nyupptäckta typer av Helicobacter är nära 1.700 i år och det totala antalet
publicerade vetenskapliga artiklar med ordet Helicobacter i titeln närmar sig
20000.
I vetskap om hur upptagna Nobelpristagare är under sin vistelse i Sverige, är det
en stor ära att en av årets två Nobelpristagare i Medicin, Dr Barry Marshall
besöker Linköpings Universitet för att ge sin Nobelföreläsning. Doktor
Marshalls
curriculum
är
omfattande
och
han
har
mottagit
många
hedersbetygelser. För närvarande är han Professor i Klinisk Mikrobiologi och
chef för Helicobacter pylori Research Laboratory vid University of Western
Austarlia. Det var emellertid under tiden som ung ST-läkare i medicin, hans resa
mot Nobelpriset startade. Jag är övertygad om att vi nu kommer att få höra mera
om denna spännande resa.
Kurt Borch