Övergripande terminsplanering Vinsta grundskola, höstterminen

advertisement
Övergripande terminsplanering
Vinsta grundskola, höstterminen 2015
Ämne: Svenska
Klass: 8a
Lärare: Ewa
34
Uppstartsvecka
35
Mål Kunskapskrav Betyg Konsten att påverka med ord Sommarprat
36
Konsten att påverka med ord Sommarprat
””
37
Konsten att påverka med ord Sommarprat
””
38
Praktisk svenska Grammatik
””
39
Praktisk svenska Grammatik
””
””
40
Praktisk svenska
””
””
41
Konsten att berätta Noveller
””
42
Konsten att berätta Noveller
””
43
Konsten att berätta Noveller
44
Höstlov
45
Konsten att söka och förmedla information
Nyhetsartikel,Reportage,Blogg
46
Konsten att söka och förmedla information
””
””
47
Konsten att söka och förmedla information
””
””
48
Projekt
””
49
Projekt
””
50
Konsten att söka och förmedla information
51
Utvärdering
Grammatik
Imorgon när kriget kom
Läslogg 1
””
Inlämning Läslogg 1
Utvecklingssamtal
Imorgon när kriget kom
””
Läslogg 2
Inlämning Läslogg 2
Översiktlig planering som kan komma att justeras under pågående termin.
För aktuella provdatum, inlämningar etc hänvisas till veckobrev (F-5) respektive klassens kalender på vår webbplats (6-9).
Download