SOMMARPRAT 9c hösten 2016

advertisement
SOMMARPRAT 9c hösten 2016
Vi kommer nu under perioden v.34- 38, att arbeta med en skrivuppgift. Ni ska få
skriva ett manus till ett eget sommarprat.
v. 34 Förberedande övningar
Vi lyssnar på, och pratar om, några olika sommarprat.
Vi övar på att skriva gestaltande.
Vi tittar på manusdisposition tillsammans
v. 35-37 Manusskrivande pågår

Ni börjar med en tankekarta för att bena ut vad ni ska skriva/ prata om.

En disposition över sommarpratet görs.
Hur ska du inleda för att fånga läsarens intresse?
Vad ska du måla upp för ”bilder” för att fördjupa läsarens/lyssnarens förståelse
av det du berättar om?
Avslutningen är viktig. Hur rundar du av? Hur knyter du ihop ditt sommarprat?

Tisdag 6/9 ska ni ge varandra respons på dispositionerna. Efter den
lektionen pågår ert manusskrivande.

Lämna gärna in era texter till mig löpande för respons.
v. 38 Redovisningar
Ni kan välja olika sätt att redovisa. Ni kan läsa upp sommarpratet för klassen, eller
så kan ni spela in det och redovisa för valfri gruppstorlek.
Checklista manus
 Ditt manus ska ha en tydlig disposition
Inledning som väcker nyfikenhet hos läsaren
Ett problem bör lyftas fram
Upplösning på problemet
Avslutning/ avtoning
 Gestaltande beskrivningar ska skrivas in
 Förstärk textens budskap med ljud eller bilder
 Texten ska bearbetas och renskrivas utifrån svenska
språkets skrivnormer
Download