Litteraturhistoria

advertisement
Litteraturhistoria
Upplysningen
Romantiken
Realismen
Upplysningen
•
•
•
•
•
Ca 1700-1800
Vetenskapen viktig
Moderna demokratins födelse
Mot kyrkans makt!
Kritiskt tänkande gentemot makthavare och
auktoriteter
• Människosynen: Alla föds goda, det är samhället
som gör oss onda
• individen är förnuftig
• Viktiga författare under epoken: Rousseau,
Voltaire, Swift, Defoe, Holberg och Bellman
Daniel Defoe
• Skrev Robinson Crusoe
under en tid då upptäckare
och världsomseglare var
stora hjältar i Europa
• Inspirerad av en sann
historia: Kapten Selkirk
som överlevt på en öde ö
• i ca fem år
Robinson Crusoe
• Handlar om sjömannen
Robinson som efter ett
skeppsbrott spolas upp
på en öde ö i Karibiska
havet där han bor i 28 år
• Överlevnad rent praktiskt
• Svårast mentalt;
ensamhet, rädsla och
religiösa tvivel
Lite till om Robinson…
• Defoe skrev Robinson Crusoe i
sextioårsåldern
• Boken gjorde succé direkt och läses ännu
• Tredje mest lästa boken i världen näst
Bibeln och Koranen
• Många trodde boken var sann då den var
så trovärdig och detaljerad
• Har blivit filmatiserad ett stort antal gånger
• Upphov till ny genre: Robinsonad
Jonathan Swift
• Skrev bland annat
Gullivers resor och
Ett anspråkslöst förslag
• Använder satir = förlöjligar
den politiska makten i skrift
• Var politiskt aktiv och
demonstrerade mot
kyrkans makt
• Var så obekväm att han
förvisades till Dublin, Irland
Gullivers resor
Handlar om Gulliver som reser runt i världen och hamnar
i olika fantasivärldar.
I Lilliput (som
föreställer
England) är
Gulliver en
jätte.
I Brobdingnag är Gulliver pytteliten
Övriga länder: Laputa, Houyhnhnmerernas land (där de motbjudande
yahooerna slavar för vackra hästmänniskor)
Gullivers resor
• Boken var så samhällskritisk att den
publicerades anonymt
• Idag mest känd som barnbok
• Språket är fyllt av mustiga detaljer såsom: kiss
och gungande bröstvårtor
Ett anspråkslöst förslag
Varför inte lösa hungerproblemet på ett rationellt sätt?
Francois de Voltaire
• Författare och filosof
• Starkt kritisk till kyrkan
och till monarkin
• Förespråkade att makten
delades mellan parlament
och kung
• Skrev boken Candide.
Candide ifrågasätter Guds
existens i en värld så full av
elände.
Candide försöker få reda på vad
livets mening och vad lycka är.
Han kommer slutligen fram till att
det är att odla sin trädgård.
Jean-Jacques Rousseau
• Fransk filosof och
författare.
• Ansåg att naturen var
viktigare än konst och
vetenskap
• Inget barn behövde
någon annan bok än
Robinson Crusoe.
Skrev boken om Emile som utmanade dåtidens syn på uppfostran. Emile går
hos privatlärare och ska läras så lite som möjligt – istället ska han få prova sig
fram, lösa problem han stöter på med hjälp av sitt förnuft, för att bli en arbetsam
stark och modig man.
Svensk upplysning
• Carl von Linné –
botaniker, zoolog och
författare
• Kartlade och beskrev
den svenska naturen;
växters sexualsystem
• Skrev flera böcker om
livet i olika kulturer och
folkgrupper.
Upplysningens typiska drag
•
•
•
•
•
•
•
Vetenskapen!
Förnuftet- tänk själv, människa!
Optimism och framstegstro
Tron på den goda människan
Tillbaka till naturen!
Samhällskritik- kritik mot enväldig kung
Frihet från stat och religion, - religionen
ifrågasätts!
Uppgift:
• Läs Ett anspråkslöst förslag och Fotspår i
sanden!
• Sök efter typiska drag från Upplysningen!
Det första
uppslagsverket !
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards