Ryska revolutionen

advertisement
Ryska revolutionen
Stora problem
Ryssland hade stora problem inom landet pga världskriget.
Det var matbrist och folket svalt.
I februari 1917 demonstrerade folk på gatorna och arbetare strejkade från
sina jobb i Petrograd (St. Petersburg)
Tsaren avgår
Rysslans ledare, Tsar Nikolaj II, avgår när han inser att läget är så
allvarligt att han riskerar sitt liv om han inte lämnar tronen.
Alexandr Kerenskij blir ledare för regeringen, och han tycker att Ryssland
ska fortsätta kriget mot Tyskland.
När tsaren störtats blir det återigen tillåtet med andra partier i Ryssland
och politiska flyktingar som levt i andra länder (exil) kan nu återvända.
Lenin - Bolsjevikerna
En av de personer som kan återvända är Vladimir Lenin som blir ledare för
det s.k. Bolsjevikpartiet.
Bolsjevikerna var det enda partiet som ville ha en omedelbar fred med
Tyskland.
Kerenskij försöker stoppa Bolsjevikerna genom att förbjuda partiet, men i
slutet av 1917 tar bolsjevikerna makten utan att behöva använda våld.
Fred och inbördeskrig
Bolsjevikerna och Lenin håller vad dom lovat och sluter fred med Tyskland, och
det är en fred helt på Tyskland villkor. Ryssland får lämna ifrån sig stora
områden till Tyskland (Finland och områden i Baltikum)
Nu följer två år av inbördeskrig mellan de röda (Bolsjevikerna/Kommunisterna)
och de vita som var godsägare som blivit av med sin jord, folk som stödde
kyrkan som blivit av med sin makt och sina rikedomar samt medlemmar i andra
politiska partier som nu blivit förbjudna igen.
De röda segrar och 1922 bildas Sovjetunionen
Download