Hur såg Vladimir Lenins och hans boljevisters resa upp till makten

Hur såg Vladimir Lenins och hans boljevisters resa upp till makten egentligen ut?
Vilka handlingar styrde dom till toppen?
Kanske såddes ett av de första fröna om Lenin’s vision och hans hunger efter makt efter att
ha blivit relgerad från Kazanuniversitetet efter att ha deltagit i en studentdemonstraion, för att
det var då han började på egen hand att studera marxism på heltid.
Vladimir Lenin formade bolsjevikfraktionen som hade delats ut från Rysslands
socialdemokratiska arbetarparti under partiets kongress 1903. Partiet hade splittrades till två
olika fraktioner där bolsjevikerna leddes av Lenin och menjevikerna leddes av Julyj Martov.
Bolsjeviki är ryska för ’majoritetsmännen’, vilket de egentligen inte stämmer då de inte var
en majoritet. Detta var alltså även det enda marxistiska partiet i Ryssland under denna tid.
Efter revolutionen Februari 1917 fortsatte Lenin och hans bolsjeviker att propagera mot den
nya provisoriska regering som tagit tag i tyglarna efter att Tsaren abdikerat under Mars
månad samma år.
Lenin byggde upp ett stort stöd genom löften han gav till folket, sådant som den provisoriska
regeringen inte kunde uppfylla. Folket ville bland annat ut ur första världskriget där de led av
stora förluster, stoppa hungersnöden och få tillbaka sin mark till bönderna. Och i takt med att
regeringen inte kunde tillfredställa folket så ökade såklart missnöjet vilket ledde till tappat
stöd, till och med från militären. Det var då Bolsjevisterna tog sin chans och svepte in med en
kupp. Mest känd som Oktoberrevolutionen. De tog makten storm! Den provisoriska
regeringen flydde utan motstånd och på bara ett par timmar kunde man upprätta en ny
regering och förvandligen till Sovjet hade börjat.
Men efter att Bolsjevikerna tagit makten så var många ryssar onöjda med sitt nya styre och
Ryska Inbördeskriget bröt ut. Bolsjevikerna skapade sig den ökända Röda Armén medan
opositionen kalled Vita armén eller Vita gardet. Till årets slut 1920 så hade Lenins Röda
Armé krossat allt motstånd och Inbördeskriget var över. Lenin var nu i full kontroll.
Inte bara över partiet, utan över hela landet.
Det är viktigt att tänka på är att inbördeskrig polariserar folk. Det finns bara två sidor.
Antingen är du med oss eller mot oss.
Väl när han hade makten så gjorde han sig av med all oposition genom att polisera landet och
jaga iväg alla potentiella hot mot hans marxistiska politik med hjälp av armén, hans hemliga
polis mm. Det var faktiskt i linje med marxistiska principer som kallades ”proletariatets
diktatur”. Fast den stora skillnaded var att Marx ”diktatur” inte alls var en dikatur, utan en
demokratisk regering med syftet att aldrig låta kapitalismen ta över. Lenins syfte var att inte
låta någon annan bolsjevist/kommunist att ta makten. Han förbjöd andra politiska partier för
att behålla och säkra sin makt.
Han lyckades hålla sin makt genom att bla. uppfylla de flesta löfterna han gav folket,
propaganda och sin hemliga polis.