Ryssland blir Sovjetunionen

advertisement
Ryssland blir Sovjetunionen
Revolutionen(erna)
●
●
●
●
Februarirevolutionen äger rum den 8 mars 1917.
Folket är trötta på första världskriget och stormar
vinterpalatset och tsaren avsätts → tillfällig
regering.
Ny revolution senare under året →
Oktoberrevolutionen! Lenin och hans bolsjeviker
tar makten.
Fred och bröd! + Kommunism
Frångår demokratin
●
●
●
Val ordnas i Ryssland.
21 miljoner röstar på de
konstitutionella och 9
miljoner röstar på
bolsjevikerna.
Lenin förkunnar att
demokratin avskaffas!
Fred sluts med Tyskland
och Finland blir
självständigt.
Förändringar
●
●
Banker, industrier, kommunikation, färdmedel och
jord förstatligas.
Jordreform där storgodsen styckas upp och delas
ut till bönderna.
●
Kyrkan avskaffas.
●
Arbetarna leder arbetet i fabrikerna.
●
Icke-socialistiska partier förbjuds.
●
Diktatur!
Inbördeskrig 1918–1922
●
●
●
Tsartrogna generaler leder
en motrevolution och ett
inbördeskrig börjar.
Bolsjevikerna använder
terror mot den egna
befolkningen.
Effektivt verktyg → ingen
vågar motsätta sig och
bolsjevikerna vinner
kriget.
Maktkampen
●
●
●
●
●
När Lenins hälsa blir dålig börjar
hans närmaste kollegor positionera
sig så att just de skulle kunna ta
över partiet.
När Lenin dör finns det två
kandidater. Trotskij och Stalin.
Trotskij var en krigshjälte som Lenin
själv ville att skulle efterträda
honom.
Stalin var en man som arbetade
inom partiet och fick partiet med sig.
Stalin segrar i maktkampen →
Trotskij flyr till Sydamerika.
Stalinismen
●
●
Snabb industrialisering.
Jordbruket skulle skötas i gemensamma grupper
(kolchoser).
●
Konsumtionsvaror producerades bara i minimal mängd.
●
Planekonomi.
●
●
Extremt hårdhänt mot alla som kritiserar honom. Massvis
med avrättningar etc. Även inom det egna partiet.
1937 den stora utrensningen inom armén. Massor med
officerare mördas.
Världskriget börjar
●
●
●
●
Den 23 Augusti undertecknar Sovjetunionen ett
avtal med den ideologiska fienden Tyskland.
Avtalet kommer att kännas vid namnet MolotovRibbentropp pakten efter de båda ländernas
utrikesministrar.
Startskottet på andra världskriget!
Polen delas mellan SU och Nazityskland.
Dessutom får SU fria händer i Estland, Lettland,
Litauen och Finland.
Download