Nyhetsbrev Senior alert februari 2013
Inspirationsdagen Gör rätt- gör skillnad i Jönköping gav positiv respons
”Vi tackar för en inspirerande dag och vi kände alla när vi kom hem att vi hade något med oss, som vi kan föra
vidare och inspirera våra arbetskamrater med. Det gav en större förståelse om hur viktigt detta ämne är.”
Så skriv några deltagare efter inspirationsdagen i Jönköping där 170 personer deltog. Dagen inleddes
med postervisningar och samtal i grupper där många goda exempel lyftes fram. Resterande dagen
fylldes av föreläsningar inom områdena fall, trycksår, munhälsa och undernäring där vi fick höra att rätt
åtgärder gör skillnad. Föreläsningarna filmades och allt material kommer att publiceras på
www.senioralert.se. Under vecka 8 kommer liknande dagar att genomföras i Skellefteå och Sundsvall.
Sista chansen att anmäla sig till vårens teamutbildning i Jönköping.
Kommentar från en av deltagarna i teamutbildning hösten 2012:
”Tack för en inspirerande och lärorik utbildning. Nu börjar det "riktiga" arbetet på hemmaplan och tack vare er
har vi nu fått verktygen att göra det arbetet på ett bra sätt!”
Ta möjligheten att tillsammans med ett team från din arbetsplats lära mer om Senior alert och arbeta
med ett förbättringsarbete på din enhet. Vi träffas vid tre heldagar (mars till maj) i Jönköping.
Start 12 mars för äldreomsorg och 13 mars för sjukhusvård. Sista anmälningsdag 22 februari. Mer
information och anmälan hittar du på Senior alerts hemsida under utbildningar. Information och
anmälan.
Uppdateringar av rapporter i Senior alert 14 februari
Kortfattad redovisning av uppdateringarna.
 Munhälsa finns nu med i Koll på läget, Översiktsrapport, Årsrapport och Vårdprevention. Det går
även att göra urval för munhälsa i rapporterna Vårdprevention, Måluppfyllelse samt Åtgärder.
• Fall respektive Trycksår: Lättare att följa fall och trycksår på olika statistiknivåer.
• Vikt: Komplettering har gjorts med en sammanfattande tabell med antal personer med
BMI <22, antal personer med viktminskning >5% samt MNA <7.
• Översiktsrapporten, listar nu även riskbedömningar utan risk.
• Urvalet ”lista person” ger nu utökad information.
• Vårdprevention går att ta ut på alla statistiknivåer.
• Åtgärdsrapport: listar nu även i tabellform alla åtgärder som planerats och inte planerats.
• Riskbedömning: uppdatering för att lättare själv kunna beräkna andel riskbedömningar på olika
statistiknivåer.
Tips vid registrering
Senior alert är uppbyggt på ordningen i den förebyggande processen: riskbedömning, teambaserad
utredning av bakomliggande orsaker, förebyggande åtgärder och uppföljning. Registrering i Senior alert
måste därför ske i den ordningen. Händelser som uppkomna fall, trycksår och vikter kan registreras
under hela processen.
De föregående stegen i processen måste vara klarmarkerade innan till exempel en ny riskbedömning kan
göras. Du ser att något är klarmarkerat genom att det finns ett hänglås bakom
riskbedömning/åtgärd/uppföljning på personens sida.
Nya medarbetare
Senior alert har fått nya medarbetare. Maria Johansson arbetar med utbildning och utveckling och Patrik
Svensk är vår nya webbutvecklare.
Kontakt
E-post: [email protected]
036-321289, 036-321211 måndag – fredag kl 9:00 - 15:00
www.senioralert.se