Fallprocessen

advertisement
Fall
Minsta misstanke om skada
Ingen skada
•Avvikelserapportering
•Dokumentation
•Senior alert (där det är aktuellt)
* Rutin kontakt sjuksköterska
** Rutin transport till lasarettet
*** Rutin kontakt läkare
****Observation
• Behandling med
blodförtunnande
läkemedel t.ex. Waran
• Nytillkommen smärta
• Belastningssmärta
• Förflyttningssvårigheter
• Försämrat allmäntillstånd
•SSK medicinsk
bedömning, kommer
till plats
•Dokumentation
Vid osäkerhet kontakta
läkare enligt rutin ***
SSK kontaktas*
enligt rutin
•SSK medicinsk bedömning
per telefon
•Dokumentation
Avvakta
Observation****
Dokumentation
Vid svårighet att nå ssk ring 1177.
= Boendeassistent
= Sjuksköterska
Svårbedömda fall,
kontakta sjukgymnast
= Läkare
= Sjukgymnast
•Avvikelserapportering
•Dokumentation
•Senior alert ( där det
är aktuellt)
•Riskbedömning
•Åtgärder enligt Senior alert (där
det är aktuellt)
Skicka till
lasarettet enligt
rutin**
Omvårdnadspersonal
•Observation****
•Dokumentera och
återrapportera till SSK
enligt överenskommelse.
Download