Intresseanmälan hospitering på Akademiska sjukhuset 2017.

ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Intresseanmälan hospitering
på Akademiska sjukhuset
Önskemål (OBS, lämna minst två önskemål!)
Ange 1 (första handsval) 2 (andrahandsval) osv
Akutmottagningen (ssk)
Geriatriken medicin (ssk, sjg, AT)
Geriatriken ortopedi (ssk)
Hospice (ssk)
Infektion 30F (ssk, sjg)
Lungmedicin 50 E (ssk)
Onkologen (ssk, sjg, AT)
Psykiatri
(slutenvårdspsyk-ssk, öppenvårdspsyk -ssk, AT)
Äldrepsykiatriska mottagningen/ mobilt team (ssk)
Kontaktuppgifter (TEXTA TYDLIGT)
Namn
Arbetsplats
Yrke
(ssk, fysioterapeut/sjg, AT)
E-post
Telefon
Ansvarig chef har
godkänt
Skickas till samordningssjuksköterska Lisa Lundberg Steiner via fax eller E-post
Fax: 018-13 35 08
E-post: [email protected]
Anmälan senast 10 mars
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
www.uppsala.se