Vid behovsläkemedel

advertisement
Vid behovsläkemedel
Namn:
Personnummer:
Endast nedanstående läkemedel får ges av delegerad personal vid
behov enligt nedanstående instruktion. Om effekt uteblir kontaktas
sjuksköterskan. Dokumentera varför läkemedlet ges och utvärdera
effekten.
Datum
Läkemedel, styrka
Dosering, användning och instruktion
Ssk
signatur
Download