Vid behovsläkemedel vid specifika åkommor

advertisement
Socialförvaltningen
1 (2)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Rutin för
Vid behovsläkemedel, vid specifika åkommor där tydlig
läkarordination finns
Bakgrund
Många patienter är ordinerade vid behovsmedicin av läkare för specifika
åkommor. För att kunna behålla patientsäkerheten och ändå underlätta för
omvårdnadspersonalen på helger, kvällar och nätter när den ordinarie ansvariga
sjuksköterskan inte är i tjänst och behov av vidbehovsläkemedel uppstår
upprättas denna rutin.
Gäller endast när patienten har ansvarsövertagande.
Rutin
1. Tydlig läkarordination på vid behovsläkemedel och till vilken åkomma
läkemedlet är ordinerat. ( Till exempel: Tablett Alvedon 2x2 vid behov
mot värk i höger axel)
2. Ansvarig sjuksköterska upprättar en vårdplan för vid behovsläkemedel
och skickar en åtgärd till omvårdnadspersonalen.
3. Upprättar vidbehovsläkemedels lista i patientpärmen
4. Ansvarig sjuksköterska iordningställer vidbehovsläkemedel i patientens
läkemedelsskåp.
5. När behov av vid behovsläkemedel hos en patient uppstår och det
finns ordinerat och iordningställt vidbehovsläkemedel för den specifika
krämpan överlämnar omvårdnadspersonalen läkemedlet (utan att
kontakta sjuksköterska per telefon).
6. Omvårdnadspersonalen signerar på signeringslistan och dokumenterar
det genom att svara på åtgärden i vårdplanen vid behovsläkemedel.
Dokumentets namn: Rutin vid
behovsläkemede
Framtagen av:
Elisabeth C Ekman
Upprättad: 2016-02-01
Reviderad: 2016-04-21
Version: 2
Nämnd
2 (2)
Region Gotland
Förtydligande
Läkarens ansvar:
 Ordinerar vid behovsläkemedel i vilken mängd under ett dygn och till
vilken åkomma det får användas.

Sjuksköterskans ansvar:
 Upprättar en vårdplan för vid behovsläkemedel och skickar en åtgärd till
omvårdnadspersonalen att använd den när behov uppstår
 Upprättar en vid behovs läkemedelslista i patientpärmen
 Iordningställer vidbehovs läkemedel tex i separat dosett i patientens
läkemedelsskåp
Omvårdnadspersonalens ansvar:
När patientens behov uppstår i den specifika åkomman som vid
behovsläkemedlet är ordinerat till :
 Överlämnar det redan förfördelade läkemedlet till patienten
 Signerar på signeringslistan i patientpärmen
 Dokumenterar i Treserva genom att svara på åtgärden
När patientens behov uppstår och det inte rör sig om den specifika
åkomman:
 Kontakta tjänstgörande sjuksköterska via telefon
Download