Signeringslista behovsläkemedel

advertisement
1 (2)
Journalhandling
Socialförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Rev. 2010-06-23
Personnr: ______________________________________
Namn: __________________________________
Vid behovsläkemedel
Får endast överlämnas av delegerad personal efter kontakt med sjuksköterska.
Insatt
datum
Läkemedel
Styrka
Dos
antal / volym
Doseringsintervall Maxdos
Symtom
Sjuksköt.
Signatur
2 (2)
Personnr: _______________________________________________
Socialförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Rev. 2010-06-23
Namn: __________________________________________
Signering av vid behovsläkemedel
Får endast överlämnas efter kontakt med ansvarig sjuksköterska
Datum
Kl
Läkemedel
Dos
Orsak
Sign
Tillfrågad ssk/sign
Övrigt
Download