OF 406 Signeringslista läkemedel enkelsidig

Vårdbostad/Hemvårdsområde
Signeringslista/Läkemedel
Personnr
Förnamn
År
Mån
Efternamn
Administrering av ApoDos samt andra apoteksrekvirerade läkemedel
Dag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dag
Iordningställande av läkemedel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dag
Administering av läkemedel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Signeringslista upprättad av
Teckenförklaring
SSK
OF
OF 406 2010-01
= utförs av ssk
= originalförp.
= inte givet
4
= inte tagit
1
= patient ej hemma
5
= givet av annan
2
= fått medicin med sig
%
= avslutat
3
= tillfälligt utsatt