Document

advertisement
1
Kontaktuppgifter, SBAR
2
Genomförandeplan, levnadsberättelse
3
Samordnad individuell plan
4
Privata medel, kontanthantering, kassablad
5
Munhälsobedömning, fotvård, tandvård
6
Kontaktmannaskap
7
8
9
10
11
12 Ordinationshandling läkemedel
13 Signeringslista läkemedel
14 Omvårdnadsplan/instruktion inklusive signeringslista
15 Kontrollistor (temperatur, vikt etc.)
16
17
18
19 Rehabiliteringsplan/instruktion inklusive signeringslista
20 Personligt förskrivna hjälpmedel
Download