Signeringslista läkemedel

advertisement
Signeringslista läkemedel
Namn:
Månad:
Personnummer:
Kl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
År:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Uttag & iordningställande av läkemedel
Utlämning av ny
apodosrulle
Skriv in förklaring till utebliven signering med hjälp av följande koder: B=Bortrest E=Ej velat ta sin medicin I=Inlagd på sjukhus U=Utebliven dos
JOURNALHANDLING
Download