Signeringslista Vidbehovsmedicin

advertisement
Ansvarig läkare:……………………………………………………..
Personnummer:……………………………………………….
Ansvarig sjuksköterska:…………………………………………….
Namn:………………………………………………………….
Datum
Klockslag
Orsak
Kontaktad
sjuksköterska
Läkemedel
Styrka
Dos
Hjälpte det?
Överlämnat av
Ansvarig läkare:……………………………………………………..
Personnummer:……………………………………………….
Ansvarig sjuksköterska:…………………………………………….
Namn:………………………………………………………….
Datum
Klockslag
Orsak
Kontaktad
sjuksköterska
Läkemedel
Signeringslista för överlämnande av vidbehovsläkemedel
Styrka
Dos
Hjälpte det?
Överlämnat av
Fastställd: 2014-12-18
Download