Kvantal dos-responskurva

advertisement
1(1)
Kvantal dos-responskurva
illustrerar “allt-eller-intet” effekt av ett läkemedel (ingen gradering av svaret)
% individer
100
Kumulativ procent
som uppvisar
terapeutisk effekt
Kumulativ procent
som uppvisar toxisk
(eller letal) effekt
75
50
25
0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Dos (g/kg)
ED50 = median effektiv dos, den dos vid
vilken 50% av individerna uppvisar
den önskade effekten
TD50 = median toxisk dos, den dos vid
vilken 50% av individerna uppvisar
en toxisk effekt
LD50 = median letal dos, den dos vid
vilken 50% av individerna dör
TI = terapeutiskt index, anger säkerhetsmarginalen för ett läkemedel och
beräknas:
TD (eller LD50)
TI = 50
ED50
© 2009 Stig Jacobsson, Umeå University. All rights reserved.
Download