Sjukdomar Ålder

advertisement
Vaccinationsprogram för barn i SLL
Barnhälsovårdens uppgift är att erbjuda vaccin mot sjukdomarna listade nedan. Vilket
vaccin som används kan variera beroende på tillgång och upphandling. För närvarande
(efter 1 juli 2016) används ett tvådosvaccin mot rotavirusinfektion för de flesta barn.
För vissa mycket för tidigt födda barn används ett tredosvaccin mot rotavirusinfektion.
SLL:s barnvaccinationsprogram för barn 0-5 år, allmänt program
Sjukdomar
Rotavirusinfektion
Ålder
6 veckor
3 månader
Dos 1*
Dos 2*
5 månader
12
månader
18
månader
5 år
Difteri
Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hemoph. Infl. typ B
Hepatit B
Pneumokocker
Dos 4
Dos 1
Dos 2
Dos 3
Dos 1
Dos 2
Dos 3
Mässling
Påssjuka
Dos 1
Dos 1
Röda hund
Dos 1
*Vaccin mot rotavirus med namnet Rotarix ges i två doser. För barn födda i graviditetsvecka 25 och 26
erbjuds istället RotaTeq som ges i tre doser: vid 6 veckors, 3 månaders och 5 månaders kronologisk ålder.
Riktat program:
Vaccin mot tuberkulos (BCG-vaccination) erbjuds genom ett riktat program till barn
med ökad risk för tuberkulossmitta t.ex. barn med familjeursprung i länder med hög
tuberkulosförekomst. BCG-vaccin ges vanligen vid eller efter 6 månaders ålder.
Riktlinjer för barnvaccinationsprogrammet i SLL:
För riktlinjer se Barnvaccinationer på www. janusinfo.se
Barnhälsovårdsenheten i SLL 2016-12-08
Download