Lathund för boostervaccination

advertisement
2015-11-26
Lathund för boostervaccination
Vaccin mot
Preparat
Dosering
Kontraindikation
Tidpunkt för booster
Tetanus (T)
Vaccin mot tetanus
SSI, licenspreparat;
40 enh/dos
Grundimmunisering 3 doser
a 1,0 ml im 0,1-2, 6-12 mån
Akut infektion med feber.
Tidigare reaktion mot vaccinet
Efter 10 år dos 4
Efter 20 år dos 5
Difteri (D)
Vaccin mot difteri
SSI, licenspreparat;
30 enh/dos
Grundimmunisering 3 doser
a 0,5 ml im 0, 1-2,6-12 mån
Se ovan
Efter 10 år dos 4
Efter 20 år dos 5
Difter (d)
Enbart avsett för
booster
Vaccin mot difteri
SSI, licenspreparat;
2 enh/dos
1 dos a 0,5 ml im
Se ovan
Efter 10 år dos 4
Efter 20 år dos 5
Polio
Imovax Polio
eller Veropol
Grundimmunisering 3 doser
a 0,5 ml im 0, 1-2, 6-12 mån
Se ovan samt överkänslighet
mot formaldehyd.
Efter 4 år dos 4
En 5 dos kan ges 5 år
om risk för polio föreligger
Tetanus-difter (dt)
Enbart booster
diTeBooster
0,5 ml im
Se ovan
10 eller 20 år
Tetanus-diferi med
pertussis (dTp)
Enbart booster
Boostrix eller
Triaxis
0,5 ml im
Se ovan
10 eller 20 år
Ge gärna dos 5 efter
10 år för att öka
skyddet mot pertussis
Tetanus-difteri med
pertussis och Polio
(dTp-Polio)
Enbart booster
Boostrix-Polio
0,5 ml im
Se ovan
10 eller 20 år
Ges gärna om man
vill öka skydd även
mot polio
BCG
(levande)
BCG-vaccin
SSI
< 1 år: 1 dos a 0,05 ml ic
Akut infektion med feber.
Nedsatt immunförsvar.
Utbrett eksem. Graviditet.
Inte aktuellt
MPR
(levande)
Priorix eller
M-M-RVAX-PRO
Vuxna och barn över 12 mån:
1 dos a 0,5 ml sc
Akut infektion med feber.
Tidigare reaktion mot vaccinet.
Graviditet. Nedsatt immunförsvar. Anafylaktisk reaktion
mot ägg. Neomycin överkänöverkänslighet
Två doser krävs för
långvarigt skydd
mot alla tre sjukdomarna. Påfyllnadsdoser
behövs till personer
födda 1960-1980
Staffan Sylvan
Ställföreträdande smittskyddsläkare
Download