SIGNERINGSFÖRTYDLIGANDEN – LEGITIMERAD PERSONAL

advertisement
1(2)
6.9.2 SIGNERINGSLISTA FÖR VID BEHOVSLÄKEMEDEL
Namn:…………………………………………………Personnr:…………………………….
Enhet:…………………………………………………Avdelning:……………………………
Sjuksköterska kontaktas: Innan du ger läkemedlet
Efter att du givit läkemedlet
JA ….
NEJ …..
JA ….
NEJ …..
Övrig viktig information från sjuksköterskan:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Läkemedel:……………………………………………..Beredningsform:……………………………………....
Max dos/dygn och
Indikation:……………………………………………… Tidsintervall:…………………………………………...
Ordinerad dos
som ska ges:……………………………………………………………………………………………………..
Sjuksköterskan ansvarar för att kontinuerligt följa upp aktuell förbrukning.
DATUM
Utställt i
skåp, antal
läkemedels
-doser
Sjuksköt.
signatur
DATUM
och
tidpunkt
Tyresö kommun Socialförvaltning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
08-578 295 48
Given
dos
Anteckningar – ex. effekt
Signatur för
överlämnad
ordinerad
dos
Antal
läkemedels
-doser kvar
2(2)
DATUM
Utställt i
skåp, antal
läkemedel
/doser
Sjuksköt.
signatur
DATUM
och
tidpunkt
Tyresö kommun Socialförvaltning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
08-578 295 48
Given
dos
Anteckningar – ex. effekt
Signatur för
överlämnad
ordinerad
dos
Antal
läkemedels
-doser kvar
Download