Bilaga 6. Signaturlista

advertisement
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Signaturlista
Förvaltning
Ägare
Verksamhet
Slutgranskare
Diarienr
Dokumentkategori
Reviderat datum
Fastställare
Giltigt datum fr o m
Bilaga 6. Signaturlista
På varje enhet ska det alltid finnas en lista med signatur och namnförtydligande för de
befattningshavare som i något avseende ordinerar, iordningställer och/eller administrerar läkemedel.
På listan ska namn, befattning, och handskriven signatur anges. Exempel då handsignering utförs är
vid spädningar och vid uttag av kontroll läkemedel.
Biläggs enhetens lokala instruktion för läkemedelshantering.
Område: ..............................................................................
Klinik:.................................................................................
Avdelning/enhet: ................................................................
Namn (textat)
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Befattning
Signatur
Namnteckning
Datum
Sid 1 (1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards