Temperaturregistrering År:______ Temperatur i kylrum/kylskåp

År:________
Temperaturregistrering
Temperatur i kylrum/kylskåp/kyldisk/frys
Kyl nr:
Kyltyp
Mjölk/ost
Färsk fisk
Skurna grönsaker
Färdiglagat
Köttfärs
Köttvara
Frysvara
Max C° Allmänt råd
8
8
2
8
8
4
4
8
4
-18
Kontroll utföres minst __ ggr/vecka
Datum
Kyl nr:
Temperatur
Signatur
Avvikelse
Åtgärdat
(datum+signatur)
Information:
Oförpackat kött, fisk och grönsaker skall förvaras i skilda kylutrymmen. Oförpackade
och förpackade livsmedel skall förvaras skilda från varandra. Färdiglagad mat skall
förvaras i särskilt utrymme